חפש

האם ניתן להחזיר את מס ההכנסה בעת רכישת רכב? מסמכים להחזרת מס הכנסה בהכשרה, טיפול, רכישת דיור

כל עובד רשמי יודע,כי חודשי משכורתו המעסיק מסיר את מס ההכנסה לשירות המס הפדרלי. זה מהווה 13% מההכנסה. זה הכרח, ואנחנו חייבים להשלים עם זה.

החזרת מס הכנסה בעת רכישת מכונית אפשרי?

רוב משלמי המסים אפילו לא מקוויםאי פעם לקבל את הכסף הזה בחזרה. עם זאת, כדאי לדעת כי ישנם מספר מקרים בהם ניתן להחזיר את מס הכנסה ששולם או לפחות חלק ממנו.

מצד שני, זה לעתים קרובות מאוד ניתן לענות על השאלה אם החזרת מס הכנסה אפשרי בעת רכישת מכונית.

החזר מס הכנסה בעת רכישת מכונית

עבור שתי הקטגוריות של האזרחים, נניח כי קוד מס מגדיר רשימה של מקרים כאשר הליך כזה אפשרי. כדי להחזיר את הכסף ששולם למדינה אתה יכול:

1. אם הוכשרו על בסיס שכר במוסדות המורשים לפעילות חינוכית.

2. אם שילמו על חינוך ילדיהם במוסדות כאלה.

3. אם הם אולצו להשתמש בשירותים רפואיים בתשלום או לרכוש תרופות יקרות.

4. אם אתה גם לשלם תרומות לחלק במימון של הפנסיה.

5. אם אתה משתתף הלא המדינה ביטוח פנסיה התוכנית ולשלם תרומות.

6. אם אתה עושה צדקה.

7. אם רכשת או השתתפו בבניית דיור, הן על חשבונך ועל חשבון הלווים כספים. זה כולל פירעון הריבית על המשכנתאות.

כפי שאנו רואים, החזרת מס הכנסה בעת רכישת מכונית אינה מסופקת.

- הצהרת מס הכנסה

למה לאחסן מסמכים

עם זאת, בעת רכישת רכב, זה הגיונילשמור את כל המסמכים שהונפקו במהלך העסקה. בפרט, היא נוגעת לחוזה של רכישה ומכירה וקבלת (לבדוק) על תשלום או קבלה אם המכונה נרכשה "מיד". ייתכן שתצטרך אותם אם תחליט למכור את סוס הברזל שלך בתוך פחות משלוש שנים. כפי שאתה יודע, אם אזרח קיבל הכנסה, הוא חייב לשלם מס של 13%. לפיכך, לאחר מכירת חלק המכונית של ההכנסות יצטרך להינתן למדינה. אבל יש מקרים שבהם זה יכול להימנע או להפחית את נטל המס.

 1. אם יש לך את המכונית במשך יותר משלוש שנים, ולאחר מכן למכור אותו, אתה לא צריך לשלם מס.
 2. אם הבעלים של הרכב הזה אתההיו פחות משלוש שנים, אז אתה זכאי לניכוי מס. כלומר, אתה יכול להפחית את הסכום שבו תצטרך לשלם 13%. אם יש לך מסמכים המאשרים כי שילמת יותר עבור מכונית מאשר שקיבלת כאשר קנית את זה, אתה תהיה פטורה ממס. אם מחיר המכירה גבוה ממחיר הרכישה, ניתן להפחית את בסיס המס בסכום המצוי במסמכים שהונפקו בעת הרכישה. אם המסמכים תומכים לא נשמרים, ניכוי הנכס עשוי להיות גבוה כמו רק 250,000 רובל.

כפי שאתה יכול לראות, למרות העובדה כי החזר מס בעת רכישת מכונית בלתי אפשרי, אחסון מסמכים עדיין הגיוני.

תנאי החזר מס הכנסה

מסמכים דרושים

אבל תן לנו לחזור המקרים כאשר אנו מקבליםהכסף בחזרה שילם למדינה, זה עדיין אפשרי. כדי ליישם הליך זה תצטרך לחזור מס לחזור. זה הושלם על פי הטופס שאושר של 3-NDFL. זה מציין את הנתונים האישיים שלך (שם, פרטים דרכון, הכנסה, עלויות הכשרה, טיפול או רכישת דיור, וכו '). טופס זה מוגש לשירות המס במקום המגורים. בד בבד עם זה יש צורך להציג את המפקח עם מסמכים להחזרת מס הכנסה. אלה כוללים:

 1. הפניה של המעסיק - 2-NDFL.
 2. דרכון ועותק של הדף עם מידע כללי ופרוביסקה.
 3. העתק ואת TIN המקורי.
 4. עותק של חשבון בנק חיסכון או מסמך המציין את החשבון השוטף שאליו יועברו הכספים.
 5. תקבולים לתשלום שכר לימוד, דיור, טיפול וכד '(עותק ומקור)
 6. תעודת לידה של ילד, אם ניכוי בגין חינוכו או טיפולו, וכן עותק ממנו.

  מסמכים להחזר מס הכנסה

מקרים מיוחדים

זוהי רשימה כללית. בנוסף, עבור כל מקרה, מסמכים נוספים יידרשו. אז, על מנת לקבל ניכוי חברתי לאימון, תצטרך הסכם שירות ורשיון ממוסד חינוכי. עם החזר של עלויות הטיפול, בנוסף החוזה, תעודה מהמחשב הנהלת החשבונות של המרפאה הוא גם שימושי. קבלת ניכוי רכוש לרכישת דיור לא יעשה בלי חוזה לרכישה, תעודת רישום של הבעלות, כמו גם הסכם ההלוואה תקבולי ריבית, אם יש משכנתא ההלוואות. באופן טבעי, לעתים קרובות מצבים שבהם רשימת המסמכים יכולה להשתנות. לכן, כל מקרה חייב להיחשב בנפרד.

החזר מס הכנסה, תנאים

הצהרת 3-NDFL ומסמכים קשוריםיוגש לאחר תום השנה שבה ניכוי המס, והיו נסיבות הזכאות לניכוי. אם במקביל התקבלה הכנסה מסוימת, למשל, מכירת מכונית או דירה, יש להגיש את ההצהרה לא יאוחר מיום 30 באפריל של השנה הבאה. אם לא היו קבלות כאלה, אז המסמכים ניתן להגיש בכל עת במהלך שלוש השנים הבאות. לאחר הגשת המסמכים, הם כפופים לאימות שולחן. בתוך חודש לאחר השלמתו והגשתה של בקשה להחזר מס, הכסף מועבר לחשבון הפשרה המסוים.

החזר מס בעת רכישת מכונית

מסקנה

למרות הבלבול לכאורה, שום דבראין נוהל מורכב בנוהל שאנחנו שוקלים. כמובן, החזרת מס הכנסה בעת רכישת מכונית בלתי אפשרי, אבל אפשר להחזיר חלק העלות של אימון בבית הספר נהיגה, על קורסים רענון או אפילו שהייה של ילד בגן.

 • דירוג: