חפש

מס הכנסה - החזרת כספים

מסים, שהם הסוג העיקרי של ישירהתשלומים המוטלים הן על ישויות משפטיות והן על יחידים מוגדרים כמס הכנסה. מסים אלה מנוכים מסך כל ההכנסות, כלומר מהרווחים המצטברים בשנה האחרונה. גם מסים ניתן לנכות מן ההכנסה החודשית הנוכחית. בדרך כלל זה נראה כמו תשלום חד פעמי.

אם השכר הוא פחות מהסכום החייב במס, לא נעשות הנחות. במדינה שלנו אינו כפוף פנסיה מיסוי.

ההכנסה הכפופה לגביית מס נקבעת על ידי הפחתת 13% מהסכום הכולל, בהתחשב בכל ההטבות וההנחות החוקיות.

האזרחים כפופים למיסוי, בין אם יש להם תושבות קבע ברוסיה ובין אם לאו. העיקר הוא שהם נמצאים בשטח של הפדרציה הרוסית במשך 13 ימים או יותר.

רבים מעוניינים כיצד להחזיר את ההכנסהמס, אם יש זכות, אבל איך להשתמש בו, הם לא יודעים. זהו הליך מסובך למדי, מלווה עיכובים ביורוקרטיים. יש להציג החזר מס, בקשה להחזרת קרנות מס, וכן הצהרה לניכוי. אם אתה במצב זה בפעם הראשונה, עדיף להפקיד את המסמכים לאדם מוסמך מבחינה חוקית בתחום זה.

מי יכול להחזיר את מס הכנסה, אנו מוצאים להלן. אדם בפעם הראשונה לקנות דיור, יש את מלוא הזכות להחזיר את הסכום של 260 000 רובל, אם מסמך הבעלות התקבלה לאחר 1 ינואר 2008. כאשר אתה רושם עסקה לפני התאריך שצוין, אתה יכול להחזיר כסף בסכום של עד 130 000 רובל. לפעמים מחלוקות על החזרת המס נפתרות בצו שיפוטי. זה קורה במקרים שבהם האזרח אינו מסכים עם ההחלטה של ​​בדיקת המס. בדרך כלל אלה הם סכומים החורגים מסים רשמיים.

עם המשכנתאות, הלווה יכול להחזיר מס הכנסה בשיעור של 13% מס ההכנסה המס.

נמכר רכוש שהיה בבעלותיותר משלוש שנים, ללא ניכויים רכוש. כלומר, הכסף שהתקבל מהמכירה, למשל, של דירה, לא במס. תקנה זו תקפה לתקדימים שהתעוררו בשנת 2009.

מה הזמן הספירה לאחור עד שלוש שנים. דוגמה:

קיבלת דירה, החלפנו אותה, אוסיכם הסכם קצבה, ולכן, תחילת התקופה ייחשב הרגע שבו הנכס היה רשום regalata. אם קנית בית בבניין חדש, הספירה לאחור מתחילה מרגע שקיבלת תעודת בעלות. העברת רכוש על ידי ירושה - החזקה בו מאז מותו של היורש. אם הדירה שלך שיתפה פעולה, לאחר מכן כל התשלומים נעשו, תקופת הקביעות מתחיל להיות מחושב.

מה ההטבה למס הכנסההימים שלנו? כידוע, המס העיקרי הוא 13%. על בסיס זה מחושב מס הכנסה אישי ומשולם. ישנם מקרים רבים שבהם אדם שכבר שילם מס זכאי לחזור אם יש סיבות לגיטימיות לכך.

ניתן לבצע החזר כספי במצבים הבאים:

  1. כאשר אתה בונה את הבית שלך;
  2. בעת רכישת מכונית, בית פרטי או דירה;
  3. בעת קבלת הלוואה או הלוואה לדיור או משכנתא;
  4. הוראת ילדים או למידה עצמית;
  5. בעת רכישת תרופות או טיפול;
  6. בעת רכישת ביטוח VHI;
  7. עם ביטוח פנסיוני מרצון;
  8. עם תרומות הכנסייה;
  9. בזמן של צדקה.

אם מס הכנסה לא הוחזר בעתיד הקרוב, אל ייאוש. יש תאריך יעד רשמי שבו אתה יכול לחזור על הליך ההחזרה. הוא בן שלוש.

  • דירוג: