חפש

התרבות האומנותית של עמי העולם העתיק

כמו התפתחות של כל חברה עתיקההיה צורך בשיטתיות של ידע מצטבר והעברת ניסיון לדורות הבאים. הניסיונות הראשונים נמצאו בציורי הסלע. אז היתה תרבות אמנותית. זוהי תוצאה של הפיכת חיי האדם, וכתוצאה מכך, יצירת ערכים היסטוריים של אמנות חזותית על ידי לכידת מחשבות, רגשות וידע על אובייקטים. האמצעים הראשונים המאולתרים שעליהן יושמו הדימויים היו אבנים, עצמות ועורות של חיות, קליפת עצים.

התרבות האמנותית היא

מקור היצירה האמנותית בפיתוחהחברה האנושית, לדעת ההיסטוריונים, מתייחסת לעידן הפליאוליתית העליונה (תקופת האבן). ציורי הסלע הראשונים שהתגלו, השייכים לאותה תקופה, מייצגים דימויים קולקטיביים של אנשים או של מיני בעלי חיים נפרדים. הדבר מעיד על כך שהתרבות האמנותית הראשונה של העת העתיקה התבססה על רגשות, חוויות חיים ורשמים שנאספו בדימויים מנטליים והשתקפו ברישומים.

האיש הפרימיטיבי לא הפריד בינו לבין עצמושל העולם הסובב, כך שהתמונות הראשונות של אותה תקופה לא היו העתקים של חיה מסוימת, אלא היו ייצוגים מוכללים של האובייקט. זהו סוג של חשיבה אמנותית-פיגורטיבית, שנוצרה בשלב זה של ההתפתחות האנושית. זה על האחדות של האדם עם הטבע כי המיתולוגיה מבוססת. לכן, כתבי הקודש שהגיעו אלינו בצורה כה נאמנה ושקופה מעבירים את חייהם של אבותינו.

תרבות אמנותית

בתהליך האבולוציה האנושית, אחשיבה מופשטת-לוגית, תורמת לידע האובייקטיבי של העולם הסובב ולמעבר מתמונות קולקטיביות לאובייקטים ספציפיים, הנתמכים בתכונותיהם ובאיכויותיהם. כתוצאה מכך, התרבות האומנותית של התקופה המאוחרת העלתה לאור יצירות שנוצרו כתוצאה מחשיבה מופשטת.

האמנות של העמים הקדומים הוקמהתוצאה של קמפיינים צבאיים ויישוב מחדש. התרבות האמנותית של יוון העתיקה מבוססת על השימוש בחוויה של אמנות האגאי ומקורו במאות ה -11 עד ה -11. לפני הספירה לאחר הישוב הדורי.

התרבות האומנותית של יוון העתיקה

הדגימות הראשונות של האמנות היוונית העתיקהחוקרי האמנות מתייחסים להיסטוריה של הופעת האגרטלים. המיקום הגאוגרפי של הארץ הותיר את חותמו על יצירות האמנות של אותה תקופה, ומסביר את הדומיננטיות של הנושא הימי בציור האגרטל. התרבות האומנותית של העם היווני היתה נפוצה באיים רבים של הים השחור והים תיכוני, וגם כיסה חלק מאסיה הקטנה. וכתוצאה ממסעותיו של א'מקדונסקי, הוא התפתח במזרח התיכון כולו. בשנת רוס העתיקה תרבות האמנות הוקמה תחת השפעת האמנות הביזנטית. היא קמה לאחר קבלת הטבילה. זוהי תקופה של שלטונו של הנסיך ולדימיר Svyatoslavovich. באותו זמן השתתפו האמנים הביזנטיים בציורי הקיר של המקדשים הרוסיים הישנים. ואת הסמלים הראשונים הובאו לשטח של רוס העתיקה מביזנטיון.

  • דירוג: