חפש

כיצד להתקין מדפסת

למתחילים, השאלה היא איךלהתקין מדפסת חשוב מאוד. עבודה אינה מהווה חיבור רגיל בין המחשב למדפסת באמצעות חוטים, אך תהליך ההתקנה הבא יכול לבלבל רבים. ב הבא, תלמד כיצד להתקין את המדפסת, ומה הפרמטרים יכול להיות שימושי עבור זה.

המדפסת משמשת כאחד הראשיהתקנים, בכיוון הפלט של מידע. קיימות מספר אפשרויות חיבור התלויות בתצורת המחשב: מדפסת מקומית שבדרך כלל מתחברת ליציאת USB או LPT; מדפסת רשת. לאחר שתחליט איזו מדפסת להשתמש, אתה צריך להתקין את זה, כלומר, להתקין את התוכנה הנדרשת המיועדת להמיר טקסט וגרפיקה מידע לתוך טופס ידידותי למשתמש. ההדפסה מתבצעת לא על ידי אותיות, אלא פשוט על ידי נקודות, ואת הרוויה של התמונה מועבר על ידי תדירות החלת נקודות אלה על הנייר. אם המדפסת המקומית מותקנת, אז זה צריך להיות מחובר, ולאחר מכן ניתן יהיה להפעיל את החשמל. מדפסות התואמות לתקן הכנס-הפעל מזוהות באופן אוטומטי באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן מנהל ההתקן מותקן במצב אוטומטי. אחרת, עליך לבצע את ההתקנה באופן ידני.

כיצד להתקין מדפסת התומכת בתקע והפעלה

- קודם כל זה חייב להיות מחובר למחשב בהתאם למה שצוין על ידי היצרן במדריך;

- עכשיו אתה יכול לחבר את כבל החשמל לשקע החשמל, להפעיל את המדפסת. המערכת עצמה מזהה את המכשיר. לעתים קרובות מאוד, השתתפות משתמשים בעת התקנת מנהלי התקנים עבור מדפסות כאלה אינה נחוצה;

- כאשר מופיע 'אשף חומרה חדשה' נמצא, עליך לבחור את ההתקנה האוטומטית ולאחר מכן בצע את ההוראות המוצעות למשתמש.

כיצד להתקין מדפסת ללא טכנולוגיית הכנס-הפעל

- קודם כל זה חייב להיות מחובר למחשב בהתאם למה שצוין על ידי היצרן במדריך;

- ניתן לחבר את כבל החשמל לשקע החשמל, להפעיל את המדפסת. המערכת עצמה מזהה את המכשיר. לעתים קרובות מאוד, השתתפות משתמשים בעת התקנת מנהלי התקנים עבור מדפסות כאלה אינה נחוצה;

- הזן את הרכיב "מדפסות ופקסים";

- בשדה משימות הדפסה, בחר את הקישור "התקן מדפסת", אשף התקנה מיוחד יתחיל;

- אתה צריך להתקין את "מדפסת מקומית", ולאחר מכן לבטל את הסימון של זיהוי אוטומטי, ולאחר מכן להמשיך;

- עליך לבחור יציאה טורית או מקבילית, בהתאם לסוג המדפסת;

- לאחר מכן, ייאמר לך את רצף הפעולות בהוראה המופיעה על המסך.

עם השלמת ההתקנה, יופיע סמל המדפסת.

אם אתה צריך להתקין מדפסת רשת, אז יש גם רצף מסוים של פעולות:

- הפעל את אשף הוספת מדפסת;

- בחר מדפסת רשת;

- כעת באפשרותך לציין או לבחור מדפסת באופן ידני מרשימת התקני הרשת;

- בחר את יצרן ההתקן ואת המודל;

- לתת לו שם ספציפי;

- הגדר את שם המדפסת כך שתאפשר גישה למשתמשים אחרים ברשת.

פעולות אלה מתייחסות להתקן הרשת המותקן במחשב שלך, ואם אתה מוטרד כיצד להתקין מדפסת רשת, אז יש גם קבוצה מסוימת של הוראות:

- יש לשתף את המדפסת;

- עכשיו להפעיל את אשף ההתקנה, שבו אתה צריך לבחור את הפריט מדפסת רשת;

- באפשרותך להתחבר למדפסת הרצויה על-ידי סקירת כל התקני הרשת הזמינים;

- על המסך יופיעו הוראות, שיש לעקוב אחריהן.

  • דירוג: