חפש

Macromedia שיווק וניתוח שלה

הפעולה המוצלחת של הארגון תלויהגורמים רבים. זה נוגע לסביבה הפנימית של החברה ולגורמים החיצוניים, אשר לעתים קרובות אינם תלויים במעשי החברה, אך יש לקחת אותם כל הזמן בחשבון. ניתוח גורמי מאקרו הסביבה מאפשר לחקור כוחות המשפיעים על הסביבה המיקרו-ארגונית. זה כולל את המצב הדמוגרפי, פוליטי, כלכלי, משפטי, בינלאומי, טכני, תרבותי, חינוכי וגורמים טבעיים.

מטרת המפעל היא לייצר הכנסות מתוצאות פעילותם ושירותי השיווק שלהם נועדו להבטיח ייצור של מוצרים שיהיו אטרקטיביים לשווקי היעד. סביבת המאקרו של שיווק של הארגון משפיעה לא רק על microenvironment של הארגון שלך, אלא גם המתחרים, אבל זה בלתי אפשרי להשפיע על זה. לכן, יש לחקור ולחקור גורמים אלה בתכנון עבודת הייצור. קבל מידע אמין על סביבת המאקרו אפשרי ממידע משני - כלומר, מסוגים שונים של מסמכים ופרסומים, ספריות, אינטרנט, וכן באמצעות סקרים של קונים, ספקים ומעקב אחר התנהגות המתחרים.

Macromedia שיווק דורש גישה רציניתוניתוח זהיר, כי האלמנטים של הסביבה הפנימית, בהתאמה, החיצוניים קשורים זה לזה באופן הדוק והם תלויים זה בזה. לא לדעת את הסביבה, הארגון לא יכול לתפקד כרגיל להיות תחרותי בשוק. מכאן שהמחקר והלמידה של הסביבה יכולים להבטיח את קידום מוצלח של החברה למטרות המיועדות. ניתוח גורמי מאקרו-סביבה נועד לסייע בתכנון מערכת לניטור תהליכים חיצוניים וחיוניים ולנקוט צעדים להקטנת הסיכונים. זה גם לתת הזדמנות להשפיע על הביקוש של הצרכנים, ואת הפעולות של ספקים ומתחרים.

שיווק Macromedia צריך לשקול:

- גורמים כלכליים, הכוללים: כוח הקנייה, האבטלה, המיסוי, האינפלציה, עלות סל הצריכה, זמינות האשראי, רמת החיסכון של האוכלוסייה.

- גורמים פוליטיים - יש צורות משפטיות חשובות, נורמות משפטיות על מנת להגן על זכויותיה של האוכלוסייה לבין האינטרס הציבורי, הסדרת פעילות חברות.

- גורמים דמוגרפיים של שיווק מאקרו הסביבהגם לוקח בחשבון, כי המגדר מבנה הגיל, הגירה, גידול האוכלוסייה, הדינמיקה הצרכנית, ואת חלוקת האוכלוסייה על פי העיקרון של אזורים עירוניים וכפריים הם בעלי חשיבות כאן. כל זה משפיע על היווצרות הביקושים למוצרים ובהתאם לכל הפעילות של המפעל בכללותו.

- גורמים טבעיים, הכוללים עליית מחירי חומרי גלם וצריכת משאבים טבעיים ללא אפשרות של חידושם.

- גורמים טכניים - רמההתקדמות מדעית וטכנית, מהירות החדשנות, טכנולוגיות חדשות, היכולת להציג שיטות מתקדמות יותר של ייצור ושיווק, אפשרות להעביר את רוב מחקרי השיווק לסביבת האינטרנט, שיפור תהליכים בתוך הארגון באמצעות מחשוב, וכן הלאה.

- גורמים תרבותיים - כגוןמושגים כמו אמון במדינה, היחס למפעל בכללותו, יחס אחראי לעבודה, בפרט. כל זה משפיע על יחסו של היצרן לפעילותו ולרוכש. כאן יש צורך לקחת בחשבון מסורות היסטוריות, אתניות ודתיות, אשר יש השפעה חשובה על הביקוש הצרכני.

לפיכך, מתברר כיסביבת המאקרו של היזמות, שלא כמו הסביבה המיקרו, אינה יכולה להיות נשלטת ישירות על ידי הארגון, אבל אפשר לקחת בחשבון את כל הגורמים הללו ולהשתמש בהם לעבודה יציבה יותר ופורה של החברה.

  • דירוג: