חפש

חברה ותרבות

התרבות היא מערכת מורכבת עם רביםרמות הפיתוח. מצד אחד, אנו רואים שאלה הם הערכים שנצברו על ידי אנשים, מצד שני - פעילות אנושית, המבוססת על ניסיון של דורות. כך מתברר שהחברה והתרבות הן יחסים בלתי ניתנים להפרדה, שכן רעיון אחד הוא בלתי אפשרי ללא קיומו של האחר.

בחברה המודרנית יש למושג התרבות מספר פירושים:

  1. הישגים של האנושות בתחומים שונים של החיים.
  2. דרך לארגן יחסים חברתיים.
  3. מידת ההתפתחות האישית ומעורבותה בתגליות בתחומי ידע שונים.

העובדה היא שיש דבר כזה רוחניתרבות החברה, שקיימת במקביל לחומר. הוא מאופיין כסדרה של הישגים הקיימים בתודעה הקולקטיבית והאינדיבידואלית של אנשים. היא מתממשת באמצעות צורות כמו מיתוס, דת, אמנות, פילוסופיה ומדע. שים לב כי התרבות הרוחנית לא יכולה להתקיים בבידוד, כי הסימנים שלה ניתן למצוא בכל תחומי החיים של אדם.

העובדה היא שהחברה והתרבות הן שתייםלתכנן את שיקול החיים האנושי. כאשר אנו קובעים את סוגי החיבור בין שני המושגים הללו, אנו עונים במקביל למספר שאלות נוספות. אז, ראשית, מה הבסיס של מצב של פעילות אנושית? התשובה היא: דימוי מסוים של החברה, אשר נוצר היסטורית בהשפעת גורמים רבים. אשר לשאלה השנייה, מהותה היא זו: היכן ובאיזו מידה מתבטאת התרבות? כאן אנו רואים רבים מענפיו וסוגיו: כלכליים, ארגוניים, משפטיים, דתיים, מוסריים ורבים אחרים.

הבה נציין כי התרבות והחיים הרוחניים של החברההם קרובים זה לזה, כי אנשים מפרשים אחרת את מקור היצירה שלהם, ומימושה אפשרי רק באמצעות שימוש בטפסים תרבותיים קיימים. העובדה היא שלכל אחד מהם יש מערכת מסוימת, סמלית וסמלית, שבה מבנה הקיום האנושי מתבטא בדרך מסוימת.

כשמדובר בנושא חברתי, אנחנואנו מדברים על הפוטנציאל הכולל שלה, שנצבר כתוצאה של תקופה ארוכה של חיים ופיתוח. לכל תרבות יש מאפיינים ספציפיים משלה שמבדילים אותה מכל האחרים.

החברה והתרבות הן שתי מערכות דינמיותהתפתחותם של אירועים בעולם ושינויים טבעיים בחיי החברה. לכן, תחת החברה נועדו ליצור מודל של אחדות של אנשים, כמו גם את השימוש בשיטות מסוימות לכך. זוהי תוכנית מילולית לקיומם של נושאים. תרבות היא תוכנית רוחנית, המבוססת על האופן שבו הם פועלים ומצייתים מה, בהתבסס על הניסיון של הדורות הקודמים.

אם ניקח בחשבון את זה בתחומים שוניםחיי אדם, אתה צריך לדבר על תוכניות אישיות וסוגים. לכן, קודם כל, כדאי לנתח את צורתו המוסרית, שהתפתחה לאחר שהמיתוס נעלם והאיש היה צריך ללמוד לשלוט בעצמו ולפעול במודע, לא שלא במודע, כי מעשיו היו מתוכנתים מלמעלה.

הצד המוסרי הוא מערכת של כלליםהמשלב כוח אנושי, פיתוח יכולותיו וקבלת הזדמנויות מסוימות. למוסר יש שתי רמות: הנמוכה ביותר (האדם מכוונת לשמירה על הכללים על ידי חיקוי והעתקת התנהגותם של אחרים), האמצע (מימוש העקרונות המוסריים, שאושרו על ידי דעת הקהל) והרמה הגבוהה ביותר (רמת השליטה העצמית, שבה מעריכים את כל הפעולות מנקודת המבט של המצפון).

החברה והתרבות נשזרו זה מכבר במערכת אחת, כי עכשיו אנחנו צריכים ללמוד את שני המושגים האלה יחד.

  • דירוג: