חפש

מיהו אזרח. אזרח שומר חוק

הרבה אנשים חיים במדינה שלנו: כמה מהם נולדו כאן, הם אנשים ילידים יכולים לקרוא לעצמם במדויק אזרחים של המדינה הזאת, אחרים הגיעו עם המטרה של להרוויח כסף או מקבל השכלה, ואולי להישאר להישאר קבע. אנשים כאלה יכולים להיות גם אזרחים זרים וחסרי מדינה. באופן כללי, המושג "אזרח" יכול להיחשב צרה, או פוליטית-פוליטית, ובמובן רחב. אז, בואו לקבוע מי הוא אזרח.

אזרח במובן הרחב ביותר של המילה

מיהו אזרח במובן רחב? הוא פטריוט שבאמת אוהב את ארצו, משתתף באופן פעיל בחייה ובהתפתחותה. הוא חש גאווה בהישגי המדינה, מכבד את ההיסטוריה, מסייע לבני ארצו. אדם כזה ישרת בהכרח בצבא, ישלם מסים באופן קבוע ויבצע חובות אחרות שיוקצו לו על פי דין.

שהוא אזרח

כלומר, אזרח אמיתי הוא אדם שלאמעמיד את האינטרסים שלו מעל הציבור, כמו גם את אלה שבאמת יכולים להועיל למדינה ולחברה. בנוסף, הוא רוצה לראות עתיד טוב יותר, על כל כוחו ויכולותיו, תוך שאיפה לו.

מיהו אזרח במובן הפוליטי והמשפטי?

במובן הצר, האזרחים הם אלה אשרמורכב ביחסים משפטיים מיוחדים עם המדינה. זה נותן לאדם לא רק מגוון רחב למדי של זכויות, אבל מטיל חובות מסוימות, למשל: כדי לקיים את החוקה וחוקים אחרים, כדי להגן על המולדת, לשלם מסים ואגרות בזמן. המדינה, בתורו, נותנת את חסותה לאזרח. הגנה זו משתרעת גם כאשר אדם נשאר בשטח של מדינה זרה. דוגמאות בולטות ניתן לראות בסרטים כאשר הגיבור, כדי להציל את עצמו, ממהר להיכנס לשגרירות או הקונסוליה של ארצו. באופן פרדוקסלי, הנחותיהם הן שטח של מדינות שהן מייצגות.

רכישת אזרחות

אזרחים זרים

באשר לנוהל רכישת אזרחות, היא הוקמה על ידי פעולות החקיקה של המדינה מתרחשת בדרך כלל על בסיס כגון:

- לידה במדינה. לפעמים, אגב, ילד שנולד על שטח של מדינה אחרת מתקבל אוטומטית לאזרחות המדינה שאליה שייכים הוריו;

- קבלת אזרחות אשר מתבצעת בעמידה בתנאי חקיקה: החיים במדינה לתקופה מסוימת, זמינות מקור לקיום;

- השבת אזרחות של מי שחי בה בעבר;

- אופציה שקורה כאשר גבולות המדינה משתנים, וכתוצאה מכך אנשים נלקחים לאזרחות מטריטוריות חדשות, כפי שקרה עם הרפובליקה של קרים.

תושבים אחרים של המדינה

אזרחים זרים הם אנשים שאינם ביחסים של אזרחות עם המדינה שבה הם חיים כיום: לצמיתות או באופן זמני.

אזרח שומר חוק

אנשים חסרי נתינות, או חסרי נתינות, הם אלה שאינם ביחסים המשפטיים של אזרחות (או לאום) עם מדינה אחת.

כמובן, על אזרחים זריםכל החוקים התקפים במדינה נתונה כפופים לחוק. בנוסף, זכויותיהם מוגבלות במידה מסוימת, למשל, במקרה של העסקה, אזרחים זרים (או חסרי נתינות) חייבים לקבל מסמך מיוחד (פטנט או אישור עבודה). ככלל, מעמדו של זר נקבע ומוגן על ידי ההכרזה על זכויות האדם של אזרחים זרים, שאומצה על ידי האו"ם בשנת 1985.

יש עוד חובה אחת חשובהבצורך להפוך לחשבון הגירה בגוף מיוחד. ככלל, זה חובה במקרה שבו זרים מתעכב במדינה במשך יותר מ -7 ימים. אז האנשים עם מי הוא מבקר חייב באופן אישי לרשום אותו בשירות ההגירה. אם אזרח זר מתגורר במלון, האחריות הזו מוטלת על צוות המלון.

יחס המעמד המשפטי של אדם ואזרח

מה ההבדל בין המושג "אדם"ו "אזרח"? הדרך הקלה ביותר להבין זאת היא על ידי קביעת מעמדם המשפטי. כך, מעמדו של האדם מאפשר לאדם זה ליהנות ממערכת של זכויות הטבועות בכל בני האדם: הזכות לחיים, לחופש התנועה ולחסינות אישית, לרכוש פרטי בכלל. במילים אחרות, אלה כוללים את הזכויות שבגינן החוק חל על ביטויים כמו "לכל אחד יש את הזכות", "אף אחד לא יכול להיות".

אזרחית

מצב האזרח קשור ישירותהיחסים בין המדינה לבין מי שיש לו את האזרחות של המדינה הזאת. זכויותיו של אדם זה כוללות בדרך כלל את הזכות לבחור ולהיבחר, ​​את הזכות לעבוד בארגונים מסוימים, הקשורים בדרך כלל לתעשייה הביטחונית או ברמת סודיות מסוימת.

הגדרת אזרח שומר חוק

אזרח שומר חוק הוא אדם אשרמקפידה בהחלט על פי חוקי המדינה שבה הוא אזרח. הוא מציית מרצונו לכל הדרישות של החוק, ללא יוצא מן הכלל, וכמובן, עושה זאת מרצונו, ולא מהסיבה שהוא חושש מההתחלה של כל השלכות שליליות. אדם זה מודע היטב למשמעות ולערך של הנורמות המשפטיות, יתר על כן, הוא משוכנע עמוקות כי יש לכבד אותם. היבט חשוב נוסף של התנהגות שומרת חוק הוא ההיבט החברתי. אזרח מבין כי, על ידי עמידה בכל הנורמות המשפטיות, הוא מועיל לחברה. וזה שימושי עבור החברה, כמובן, הוא גם שימושי עבור עצמו.

אדם ואזרח

אז האזרח שומר החוק הוא אחד אשרבעל חוש צדק מפותח מספיק, כמו גם את ההנחה כי רק בדרך זו - בדרך של בעקבות הנורמות של החוק בחיי היומיום - יוביל לפיתוח טוב יותר של המדינה והחברה שבה הוא חי. עשויה להתעורר שאלה: אם אדם לא רק ממלא את מרשמי המעשים המשפטיים, אלא מעבר להם, זה לא סותר את החוק, אז מי הוא? אזרח כזה יהיה גם שומרי חוק.

  • דירוג: