חפש

מעמד חברתי ותפקידים, יוקרה חברתית

כולם בחברה פועלים בו זמניתבמספר תפקידים. בבית, אנחנו יכולים להיות הורים או ילדים, בעבודה - כפופים, בחנות - על ידי קונים. מעמד חברתי הוא מקומו של אדם בחברה, במבנה היררכי, הקשור למיקום של אנשים אחרים.

כי כל אדם בו זמנית מחזיקמספר סטטוסים, סוציולוגים הציגו את המושג הכולל של "סט סטאטוס". קבוצה זו כוללת את מכלול הסטטוסים של אדם מסוים. למשל, פטרובסקי ל. (בן 36) הוא באותו זמן: בנו של הוריו, אביו לבנו, לבעלו, למשפחתו ולבן דודו, לנהג המכונית, לראש מחלקת המכירות, לקונה בחנויות ועוד. בכל סט סטאטוס, קיים מעמד עיקרי שאליו הוא מזהה. מעמד זה קובע את דרך חייו, את מעגל התקשורת, את אופן ההתנהגות. עבור ל 'פטרובסקי זה ראש המחלקה. רוב האנשים גם מזדהים בעיקר מסיבות מקצועיות.

סוגי המעמד החברתי אינם אחידים. חלקם בלתי ניתנים לשינוי, אחרים משתנים במהלך החיים, ולא תמיד לפי רצונו של האדם. הסטטוסים החברתיים יכולים להיות:

  • נולד;
  • רכשה או הושגה;
  • שנקבעו או יוחסו.

הסטטוסים החברתיים המקומיים הםלאום, מין, גזע. לפעמים יש מצבים מולדים שיכולים להשתנות. לדוגמה, חבר במשפחת המלוכה יכול לאבד מעמד אם המלוכה הופכת למדינה אחרת.

המעמד החברתי שנרכש משתנהנוצרת לאורך כל החיים על בסיס יכולותיו של היחיד, שאיפותיו, תחרותו. לדוגמה, תלמיד מוצלח או לא מצליח, שרשרת של פקודיו - בוס - מנהיג גדול וכו '.

זהו מצב רכשה כי הוא קשור לעתים קרובות ביותר עםאת הרעיון של יוקרה חברתית. יוקרה חברתית היא החשיבות שהתודעה החברתית מייחסת להיבטים שונים של חייהם של אנשים. תפקידים חברתיים גבוהים (מנהיגים, פוליטיקאים, אנשים אמידים וכו ') נחשבים יוקרתיים. לפעמים יוקרה אינה תלויה במאמץ אישי. לדוגמה, יופי נחשב יוקרתי. עם זאת, זה איכות מולדת יכול להיות שונה. כיום, ישנם מוסדות יופי רבים שבהם אתה יכול לשנות את המראה שלך, להתאים אותו לכל תמונה הנוכחית היום. ואת המראה, המתאים מגמות האופנה, ואת האפשרות מאוד לעשות ניתוח פלסטי יקר בחברה נחשב יוקרתי. אנשים שעובדים בארגונים גדולים (למשל, Rosneft, גזפרום, בנקים גדולים) יש מוניטין גבוה. מסורות של תכשיטנים, עורכי דין, רופאים וכו 'נחשבים יוקרתיים. אנשים שיש להם הזדמנויות כאלה, מקצועות יש יוקרה חברתית גבוהה.

עם הרעיון של יוקרה חברתית קשורים זה לזהמושג הסמכות, הכבוד, ההשפעה החברתית. השאיפה ליוקרה חברתית גבוהה מוצדקת על ידי הרצון של הפרט להכריח את עצמו, להשיג ביטחון, כבוד ציבורי. היוקרה אינה אלא היררכיה של מעמד מוכר על ידי החברה, קבועה בתרבות, שנקבעה בדעת הקהל. זה מין מגנט. בתחום השפעת המעמד היוקרתי קיים מתח חברתי חזק, האנשים הפעילים, השאפתניים והמוכנים ביותר מקובצים שם. יוקרתו של מעמד גבוה משפיעה מאוד על קביעה עצמית ותפיסה עצמית.

מצבים חברתיים קבועים מיוחסיםאנשים, ללא קשר ליכולות שלהם. מעמד כזה יכול להיות בירושה, ולעתים הוא נרשם לאנשים ללא כל סיבה נראית לעין. זה יכול להיות מולד, ואולי גם רכשה. דוגמה חיה של הסטטוסים המיוחסים הטבעיים היא מערכת הקאסטה בהודו. הסטטוס שנרכש הוא גיל, זרע, וכן הלאה.

  • דירוג: