חפש

תודעה בפילוסופיה

התודעה והמודעות העצמית בפילוסופיה מורכביםהמושגים שבהם בעיות רבות מחוברות. כן, היום המדע הזה יכול לספק תשובות לשאלות רבות, אבל בעיית התודעה היא עדיין בגדר תעלומה שלא ניתן לגלות אותה בקלות.

התודעה בפילוסופיה היא מכלולדימויים נפשיים וחושניים. התפיסה היא בסיס התודעה. חמשת החושים עוזרים לאנשים להתמצא בעולם. התפיסה היא תהליך שהתפתח בזמן. רק ברגע שבו הוא הופך לדימוי, אנו מתחילים לתפוס את המציאות. יש פילוסופים שמאמינים שדימוי זה הוא התודעה. תהליך היצירה של דימוי כזה הוא תהליך של הפרדה מהעולם הסובב. לאחר שקיבל תמונה, אדם מקבל את היכולת להבחין את עצמו בעולם הזה. אשר סביב זה. ההתנגדות היא תחילתה של המודעות העצמית.

תודעה בפילוסופיה

אנשים גדולים רבים חשבו על מהותה. הפילוסופיה של התודעה מורכבת. כיום, הפילוסופים בטוחים לחלוטין כי רק:

- התודעה אכן קיימת;

- יש לו אופי אידיאלי. חשוב לציין כי עמדה זו מוכרת אפילו על ידי מטריאליסטים, למרות שהם מאמינים כי הבסיס של התודעה האידיאלית עדיין משנה.

פילוסופיה, התודעה שבה היא חשובה, מציע גישות שונות. הפיזיזם הוא אחד מהם. גישה זו היא חומרנית ביותר. לדבריו, אין חומר עצמאי כזה כמו התודעה, שכן הוא רק תוצר של חומר. ניתן להסביר את מהות התודעה בעזרת הפיזיקה.

סוליפסיזם הוא עוד גישה קיצוניתלפתור את בעיית התודעה. המהות היא שתודעתו של כל אדם היא המציאות האמינה היחידה. העולם החומרי הוא פשוט תוצר של התודעה הזאת.

בין הגישות המתוארות יש מטרהאידיאליזם, וכן מטריאליזם מתון. הראשון מכיר בכך שהתודעה קשורה בחומר, אך עדיין שורש הסיבה. במקרה השני, התודעה מוכרת כהבעה ייחודית של חומר, המאפשרת לה לשקף את עצמה. במדינה שלנו, השקפה זו היא הנפוצה ביותר.

התודעה בפילוסופיה אינה יכולה להיות מוסברת רק על ידי הגישות שתוארו לעיל. כדי להבין את הנושא, יש לבחון נקודות מבט נוספות.

על מקור התודעה:

- המוצא הוא קוסמי;

- התודעה היא לחלוטין אורגניזמים חיים;

- רק לאדם יש מודעות.

ההשקפה הקוסמית מבוססת על כךהתודעה אינה תלויה בשום אופן בנשאים חומריים. התודעה היא מתנת הקוסמוס או אפילו של אלוהים. למעשה, היא בלתי ניתנת לחלוקה. ישנן תיאוריות רבות המבוססות על נקודת מבט זו.

הרעיון המרכזי נתמך על ידי תומכיםנקודת מבט ביולוגית היא כי התודעה היא טבועה בכל היצורים החיים, שכן הוא תוצר של הטבע החי. הרעיון מוצדק על ידי העובדה כי:

- חייו של כל יצור אינו ספונטני, אלא עובר בכוחם של חוקים ספציפיים מסוימים. אין שום דבר לא הגיוני וחסר משמעות מסביב;

- אינסטינקטים קיימים לא רק מולדים, אלא גם נרכשים;

- כל היצורים החיים צוברים ניסיון;

- בעלי חיים מסוגלים גם לבצע פעולות מורכבות;

- לבעלי חיים יש סוג של "מוסר".

בנקודת המבט השלישית שהוזכרה לעיל, נאמר שהתודעה טבועה רק באדם - לבעלי חיים יש רק אינסטינקטים.

התודעה בפילוסופיה היא נושא חשוב,אשר סביר כי אי פעם להיות חשוף לחלוטין. המוח האנושי הוא משהו מוגבל, אבל מתפתח כל הזמן, והוא מבקש להבין כל דבר שהוא מציאות.

  • דירוג: