חפש

סוציולוגיה של משפחה ונישואין

משפחה היא קבוצה של אנשים המחוברים על ידי נישואין או קרבת משפחה, אשר מבטיחים סיפוק צרכים משמעותיים מבחינה חברתית וחינוך ילדים.

סוציולוגיה של משפחה ונישואין מקצה את מוסד המשפחה מקהילות אחרות של אנשיםלא במקרה. המשפחה היא אחד המוסדות החברתיים הוותיקים ביותר שמקורם בחברה הפרימיטיבית. ערך המשפחה לחברה טמון ביכולתו לשכפל חיים ולגדל ילדים.

לסוציולוגיה של המשפחה והנישואין יש אובייקטלומד את המשפחה כמערכת יחסים, שהיא מסובכת יותר מנישואים. המשפחה, ככלל, מורכבת לא רק מבני זוג, אלא גם של ילדים, קרובי משפחה וקרובים לבני זוגם של בני אדם.

נישואים נקראים היסטורית,המאושר ומוסדר על ידי צורת היחסים בין בני אדם, אשר קובעת את זכויותיהם ביחס זה לזה, לצאצאים ולהורים. היחסים במשפחה בנויים על שלושה מרכיבים: היחסים בין בני זוג, ילדים והורים.

סוציולוגיה של משפחה ונישואין הוא לומד את מכלול חלקי ההתנהגות והמודעות הציבורית המוליכים לנישואין וליצירת משפחה, לתרום להתפתחותה, לתפקודה ולפעמים - להתפוררות. בהקשר זה, מניעים, אוריינטציות ערך, ציפיות של אנשיםאשר שוקלים את האפשרות של נישואין והקמת משפחה, כמו גם את אלה שהם כבר בני זוג במהלך הפיתוח של יחסי משפחה.

הסוציולוגיה של המשפחה והנישואיןהאשה, מתוך אמונה כי מתוך התודעה והרצון שלה תלוי הצד החברתי והמוסרי של היחסים, שהוא הבסיס הבסיסי להקמת המשפחה והתפתחותה. חלק מרוב המשפחות הן ילדים. הופעתם של ילדים מובילה להיווצרותה של קבוצת יחסים נוספת במשפחה.

כיום עובר מוסד המשפחה שינויים משמעותיים. תנאים כלכליים רעועים, חומרחוסר הביטחון הוא עכשיו מספר גדול מאוד של נישואים בפועל שאינם רשומים באופן רשמי. כמו כן, שיעור גדול יחסית כיום יש משפחות לא שלם, עם הורה אחד. זאת בשל עלייה באחוז הגירושין, אשר כבר מגיע 30-50% ממספר הנישואין. עבור החברה המודרנית, גם נוכחות של quasisemies מאותו המין, המוכרים על ידי החוק על ידי חקיקה של מספר מדינות מפותחות, גם הופך אופייני.

סוציולוגיה של נישואין ומשפחה המשפחהחלק בלתי נפרד מקבוצות חברתיות גדולות יותר. המשפחה היא מרכיב של החברה. קיומו, תפקודו ופיתוחו מושפעים מכל התהליכים התרבותיים והחברתיים-כלכליים המתרחשים בחברה מסוימת.

על פי הנתונים האחרונים, היו כ40 מיליון משפחות. כ -70% מהם הם משפחות המורכבות מבני זוג עם ילדים. הסטטיסטיקה גירושין להשתנות במהירות רבה ומגוון.

לחברה בכללותה, חוסר היציבות במשפחות אינו רווחי. לכן, חוקי החברה נוטים לעכב גירושין, ומאפשרים לאנשים לשקול מחדש את היחסים.

בשאלה סוג משפחה סוציולוגיה מגדיר אותם כדלקמן.

לפי צורת הנישואין, המונו-פוליגמיה מבודדת. אז, משפחה מונוגמית היא משפחה שבה רק אישה אחת יכולה להיות אדם אחד. פוליגמוס - הרבה נשים.

לפי מבנה הקשרים המשפחתיים, כךסוגי משפחות: פשוט או גרעיני (זוג נשוי עם ילדים שטרם נישאו), מורכב (זוג נשוי עם ילדים שכבר נמצאים בנישואין שלהם).

סוג המשפחה קובע מאפיינים כאלהמעמד חברתי (משפחה של עובדים, אינטלקטואלים, אנשי עסקים וכו '), סוג האוכלוסייה (עירונית, כפרית), כאשר המשפחה קיימת ומספר חבריה.

בנוסף, סוגי המשפחות נבדלים על פי תנאי החיים (סטודנט, משפחה של אמנים וכו ').

  • דירוג: