חפש

סכסוך הוא דרך לפתור בעיות במחלוקת. הרעיון של interdict בחוק הרומי

סכסוכים תפסו מקום חשוב במשפט הרומי,שכן הם הקימו את ההליך לפתרון סכסוכים אם לא ניתן לפתור אותם במהלך ההליך המשפטי האזרחי הרגיל. השימוש בפסקי דין איפשר למנוע הליך משפטי ממושך ולהגן בעיקר על בעלי עבדים.

מושג האיסור

Interdict הוא צו של הרומאי pratour, בעודבעיה במחלוקת נפתרת ללא התדיינות משפטית. לפי הסדר הזה, הוא יכול היה לאסור כל פעולה, ולהפך, להכריח אותו לעשות משהו.

בגירסה המקורית, לאחר הוצאת הצו, בוצעה הוצאה להורג מיידית, אך מאוחר יותר התפטר המתפקיד מחובתו בהליך זה.

הוא

Pretorian interjects במקרים מיוחדיםשיקום הזכות הפגועה, אמצעי זה מיושם הן בתחום הציבורי והן במקרים של המשפט הפרטי. כדי ליישם את המתווך על פתרון שאלתו, חשוב לא לקבוע את העובדה של הפרת זכויות הבעלות על משהו, אלא להוכיח את החזקה של אובייקט זה או זכות.

להתיר זכויות הרומיתה

החוק הרומי קובע את הבסיס לחקיקה המודרנית, הוא גוף של נורמות וכללים משפטיים הקובעים את גבולות החוקיות של פעולות בתחום המשפט הפרטי והציבורי.

הפרעה במשפט הרומי

הפרעה במשפט הרומי שימשה לעתים קרובות- הגנה על רכוש פרטי. לדוגמה, במקרה שתפיסת שטחים זרים היתה בלתי חוקית, התבקש המתאר לטפל בסוגיה זו. שיקול ראשוני ניתן למסמכים שאישר את הבעלות על השטח, ולאחר קביעת האמת, החזיר את זכות זו. זו הסיבה שהחלטותיו של המתווך לא היו מוטלות בספק ואינן ניתנות לערעור.

מושג הבעלות

כדי לבחון את שאלת האיסורכצעד שמטרתו לשמר רכוש, יש להבין מה הוא רכוש במשפט הרומי, ובמקרה כזה אפשר לטעון שימורו.

אתה יכול לרכוש את הזכות לרכושאם הוא הוענק בבית המשפט, למשל, בעת חלוקת רכוש. בנוסף, אתה יכול לרכוש משהו בהסכמה של הצדדים, כמו גם כאשר הנכס עובר בירושה לאחר מותו של הבעלים הקודם.

הפרעות

במקרים מסוימים, לדבר על האפשרותשימור הבעלות אינו הכרחי. ההפסד שלו התרחש בכמה מקרים. הראשון שבהם הוא נזק דבר, שבו זה לא ניתן להשתמש עוד - שבור או שבור. בנוסף, אובדן רכוש מתרחשת כאשר בעל הזכות עצמו מסרב עצמו (עדים נדרשים כדי לאשר). ניתן להעביר בעלות גם לאדם אחר במקרה שהבעלים הקודמים איבדו אותו בשל ההתיישנות.

סוגי סכסוכים

מאז interyict הוא מושג הקשורים לעתים קרובות עם רכוש, יש כמה קטגוריות של זה.

הראשון קשור לשמירת הזכות לרכוש. Interdict - אמצעי מיוחד של הגנה זמין.

הקטגוריה השנייה היא החזרת נכס שנבחר בכוח.

המחלוקת השלישית היא הקטגוריה של רכישת הזכות להחזיק כל נכס בפעם הראשונה.

המושג רכוש כולל בעלות מטלטלין ומקרקעין.

בהתאם למספר המפלגות שאליהן מתייחסת ההתייחסות, יש להבחין בין פשוט לכפול. הראשון חל רק על צד אחד, השני, בהתאמה, לשניהם.

לפי סוג ההשפעה יש כמההפרעות: אוסרני, משקם ומצגת. הראשון מהם קבע למשימתם איסור על כל פעולה, והשני - החזרת זכות או חפץ אבודים או אבודים, השלישי - מרמז על הצורך להציג ראיות של צדקה בצורה של מסמכים או עדים.

לתקוף אמצעי הגנה מיוחדים

Interdict מבטיח את חוקיות הבעלות על הנדל"ן במקרה שהוא נרכש כחוק ואישר.

עם זאת, במקרה של מטלטלין, יש לזכור כי חוקיות של החזקה מוכר עבור אלה שיש להם יותר זמן בשנה הקודמת.

  • דירוג: