חפש

אי תשלום קנס מינהלי במועד הפירעון כרוך בסנקציות? אחריות על אי תשלום קנס בבוא הזמן

קנס הוא סוג של ענישה במשפט המינהלי. זהו ניכוי כספי בגין אדם משפטי, רשמי או פיזי שביצע התנהגות לא הולמת.

הקנס במשפט המינהלי הוא עצמולפי מידת השפעת החובה. זוהי התאוששות של רכוש. יכול לשמש רק כעונש ראשוני. חלק מיוחד של קוד העבירות המינהליות מטיל עונש מינהלי כסנקציות כמעט בכל המאמרים.

העבריין למיעל העונש האמור לשלם את הסכום שהוחזר בתקופה הקבועה בחוק. אי תשלום קנס מינהלי במועד הפירעון כרוך בהטלת סנקציות.

אי תשלום של קנס מינהלי תוך פרק זמן מסוים כרוך

תפקידי קנס במשפט המינהלי

קנס מבצע מספר פונקציות בו זמנית: מניעה, ענישה ופיצוי.

1. הפונקציה המונעת נועדה למנוע הפרות במשפט המינהלי בעתיד.

2. פונקציה ענישה מתמקדת להעניש את העבריין לפעולה מנהלית על ידי הפעלת עונשים לו.

3. תפקיד הפיצויים (משפטי) נועד להחזיר זכויות קניין וזכויות מופרות באמצעים בלתי חוקיים.

לא תמיד פונקציות שמטרתן להמשיךמניעת עבירות, לבצע את עבודתם. לפעמים יש עובדה כזו כמו אי תשלום קנס מינהלי בזמן. המונח שנקבע נקבע על ידי המחוקק. לאחר הגדילה מכל סיבה שהיא תקופה זו, האזרח עדיין יצטרך לשלם את הסכום שצוין בעתיד. כפי שהוכח בפועל, אין טעם להימנע מעונש. פגיעה בפעולות כאלה אפשרית רק לעצמך.

על קנסות מנהליים וחבות בגין אי תשלום קנס

תנאי תשלום קנס

התקופה המוקצית לתשלום גביה על ידי אדם,דין וחשבון, שווה לשישים יום. במהלך תקופה זו, על העבריין להיפרד מהסכום הנקוב, שכן אי תשלום קנס מינהלי בתקופה מסויימת כרוך ביישום סנקציות מסוימות. בעבר, תקופת ההקצאה היתה שלושים ימים.

חשוב לזכור שלעבריין יש זכותבמשך עשרה ימים למחות או לערער על ההחלטה בקנס מינהלי. בתום תקופה זו, האזרח חייב לשלם את הסכום שהוחזר. מבלי לנקוט פעולה כלשהי כדי לערער או מחה על הפרוטוקול, העבריין מסכים עם תשלום וסוג זה של ענישה. מה יקרה אם אזרח שביצע עבירה מינהלית לא ישלם קנס? החוק עבור זה אומר אחריות. בגין אי תשלום קנס תוך זמן מוגדר, ניתן להחיל סנקציות. לדוגמה, הם יכולים לבוא לידי ביטוי בהגדלת כמות העונש, כמו גם סוגים אחרים של ענישה.

אי תשלום קנס מינהלי בתקופה הקבועה

סכום הקנס

קנס בגין עבירות מנהליותיחידים מוגדר סכום שלא יעלה על 5,000 רובל. במקרים חריגים, הוא יכול להגיע לכמה מאות אלפי רובלים. גורמים רשמיים לשלם סכום בר השגה, סכום אשר יכול להיות בין 50,000 ל מיליון רובל. ישויות משפטיות יכולות להטיל קנס של עד שישים מיליון רובל.

עונש לא יכול להיות פחות ממאה רובל, ועל הפרות הכביש קנס הוא לפחות חמש מאות רובלים.

החריג נעשה על ידי אזרחים אשר העונש עליהם אינו בר ביצוע: לטרוריסטים ולסטודנטים לפני תום החוזה.

מה מאיים על אי תשלום קנס מינהלי?

בפועל, זה קורה לעתים קרובותחייב לשלם את הסכום הנתבע, זדוני להתחמק ביצוע של אמצעי זה של ענישה. על מנת למנוע מצב זה, נוצרו התנאים המוקדמים כדי להבטיח את מילוי מרצון ובזמן של העבריינים בחובה לשלם את הקנס. אחרי הכל, כמה אזרחים לא חושבים על השאלות: "מה מאיים עלי עם אי תשלום הקנס? מהן ההשלכות של יחס כזה לעונש? "

CAO בסעיף 20.25 קובע סנקציות מסוימות לחמוק מעונש מנהלי. אז עדיף לא לפתות את הגורל. אי תשלום קנס מינהלי בתקופה הקבועה יחייב הטלת עונש נוסף. מה זה אומר? עונש כזה ישולם כפליים מהסכום שלא שולם במועד. עונש זה על עבירות מנהליות אינו יכול להיות פחות מאלף רובל. וגם אי תשלום קנס כרוך בעונשים מנהליים נוספים, למשל, בצורה של מעצר. המונח של אמצעי מניעה זה אינו עולה על חמישה עשר ימים. או התנהגות דומה מובילה לכך שאזרח מקבל עבודה במתקן ממשלתי. תקופת העונש אינה חמישים שעות.

אחריות בגין אי תשלום קנס בתוך התקופה שנקבעה

עונש על התחמקות סנקציות על אי תשלום קנס

לאזרחים המתחמקים מתשלום קנס,להחיל אחד העונשים הנ"ל. עם זאת, זה לא כל מפחיד. החוק מספר על קנסות וחובות מנהליים בגין אי תשלום קנס. עם זאת, העבריין רשאי גם להזניח את מילוי חובות אלה. לפיכך, יחס כזה לענישה כרוך באמצעים נוספים שנקבעו על-ידי הנורמות הניהוליות. בגין אי-מילוי או התחמקות מהפרשה שניתנה שוב, כבר ניתן עונש חמור יותר. אבל כבר איסוף הופך להיות נוקשה יותר. לדוגמה, עבור העבריין לעזוב את המקום שבו הוא משרת מעצר מינהלי, או על התחמקות מעונש ואחריו מאסר. החוק מאפשר להעניש את המשלם הזדון במאסר עד חמישים יום. או להגדיל את התקופה שהוקצתה לעבודה חובה, עד 50 שעות.

מה שמאיים עלי עם אי תשלום קנס [1], המאיים על אי תשלום קנס מינהלי

במקום לסיים

בשל העובדה כי אי תשלום קנס מינהליבתוך התקופה הקבועה כרוכה בעבודת חובה כעונש, אדם החמק מביצועיהם מסכן את המצב. התנהגות כזו עלולה להוביל לעלייה בכמות ההתאוששות, קנס מינהלי לפעמים מגיע שלוש מאות אלף רובל. או שהעבריין עומד בפני מעצר עד חמישים יום.

לסיום, אני רוצה לומר כי להתחמקמן העונשים שהוטלו אינה רווחית עבור העבריין עצמו. במוקדם או במאוחר תצטרך לשלם את החשבונות, אבל העונש יהיה חמור יותר. עדיף לא להביא את זה.

  • דירוג: