חפש

משפחה גדולה היא הבסיס לפיתוח המדינה

מגמות מודרניות בעולם המפותחמראים שמשפחה גדולה הופכת בהדרגה לנדירה. זה חל על צרפת, גרמניה ורוסיה. ככלל, ילד אחד נולד במשפחה, במדינה שלנו, עם כל הכסף, קשה להשיג שני ילדים. לא הרבה אנשים יודעים על מערכת ההטבות הקיימות עבור משפחות כאלה. ננסה לנתח את החקיקה בחלק זה.

משפחה גדולה

המושג "משפחה גדולה"

באופן מוזר, זה לא מוגדר בבירור בחוק. זאת בשל העובדה כי דיני המשפחה היא תחת החוקה בתחום השיפוט המשותף של רוסיה ואת החלקים המרכיבים שלה (ישויות). לכן לכל אזור יש את הזכות לייחד את המושג הזה. ככלל, מדובר במשפחה שבה שלושה ילדים (או יותר) שלא הגיעו לגיל 16 גרים עם הוריהם ולומדים במוסדות חינוך. בהתאם לאזור של המדינה, הגיל של הילד עשוי להשתנות (18, 23 שנים). מעמדה של משפחה גדולה יכול להינתן על ידי כמה נושאים רק אם ההכנסה המשפחתית היא מתחת לרמה שנקבעה. משמעות הדבר היא כי ההכנסה אינה "להגיע" לרמת קיום. ויש אפילו אזורים כאלה שבהם מספר הילדים גדל ל 4 או 5. באופן כללי, אנחנו צריכים לשקול כל מקרה בנפרד.

מסמכים למשפחות גדולות
מסמכים

סוגיית התעודות מאורגנת, אם כןהמשפחה חלה על הגוף המוסמך. כדי להשיג את זה, אתה צריך מסמכים עבור משפחה גדולה: הדרכון של המבקש, מידע רישום (שירות דרכון), תעודות לידה של ילדים, וכן תעודת רישום או גירושין. לאחר מכן, לאחר פרק זמן מסוים, הנוהל מסתיים עם הנפקת המסמך הרלוונטי.

הטבות

אני אנסה בקצרה ובאופן תמציתי לקבוע את המהות של הטבות. אם ידוע לך שאתה משפחה גדולה, הרי שההרשאות מוגדרות על ידי הצו הנשיאותי כבר בשנת 1992. העיקריים הם הנחה על דיור ושירותים קהילתיים (מינימום של 30%, האזור יכול להגדיר יותר), תרופות חינם לילדים (עד 6 שנים - הנושא שוב עשוי להיות שונה), כמות הטבות המס. כמו כן, כל מה שקשור לחינוך של ילד (ארוחות בבית הספר, הנפקת ספרי לימוד, נסיעות, בגדים) - מסופק ללא תשלום. אם הילד מקבל חינוך נוסף, למשל, מוסיקה, אז ההנחה נקבעת על מינימום של 50%. דקויות רבות רגעים שנויים במחלוקת נובעים עם הזכות למגורי מגורים מגרשים. יש סבירות נמוכה כי רוב המשפחות הללו נופלים תחת השפעת תוכנית, תלוי הרבה באזור שינויים בחקיקה הפדרלית. במקרה זה, זה לא יכול להיות מתואר במאמר, שכן יש צורך לפרק כל מקרה מסוים בנפרד.

מעמד המשפחות הגדולות

משמעות

המדינה מנסה לעורר- פילוח דמוגרפי. משפחה גדולה היא בעדיפות, ולכן הרבה כסף התקציב מוקצה כדי לעזור להם. אחרי הכל, גידול ילד אחד הוא עבודה גדולה, לא כולם יילכו על זה. ואם אנחנו מדברים על כמה ילדים, אז כמובן שהמדינה מחויבת לתת להם שורה של זכויות, כך שמשפחות כאלה לא יפגעו. יתר על כן, חשוב, בסופו של דבר, לפתח חוק פדרלי כי בסופו של דבר לקבוע מה משפחה גדולה.

  • דירוג: