חפש

אמנות. 25 לחוק "על הגנת זכויות הצרכן", הלכה למעשה

כמעט כל תחומי הפעילות האנושיתכיום מוסדרים על ידי הנורמות של מעשי חקיקה של מדינה מסוימת. הפדרציה הרוסית בעניין זה אינה יוצאת דופן מן הכללים. ברוסיה כיום קיימת מערכת חקיקה יעילה למדי, שהוראותיה מרכזות את הסוגיות המרכזיות לקיומה של אוכלוסיית המדינה כולה. יש לציין כי כל פעולה נורמטיבית היא רק צורה של ביטוי לקטגוריה מורכבת ומורכבת יותר הקרויה חוק. היא קיימת הן ביכולות "נקודתיות" של האדם והן בהוראות של מסמכים משפטיים נרחבים.

ביטוי מצוין של החוק הן הזכויותהצרכן. מוסד זה מאפיין את היכולות של אנשים בתהליך של אינטראקציה עם השוק כדי לענות על הצרכים שלהם. זכויות הצרכנים הן מטבען היכולות האישיות של בעלי העניין. אבל כפי שאנו מבינים, כל זכויות יכול להיות מופרע או שנוי במחלוקת על ידי אנשים אחרים. לפיכך, המחוקק, שמבין את העובדה כי הצרכן הוא חשוב ביותר בשוק, יצרה מסגרות רגולטוריות מסוימות שיוצרות משטר להגנה על הזדמנויות מפתח של נושאים כאלה. דוגמה מצוינת להגנה על זכויות הצרכן הן הוראות סעיף 25 לחוק הפדרלי "על הגנת זכויות הצרכן", אשר משמש לעתים קרובות בפועל בבית המשפט.

סעיף 25 לחוק הגנת הצרכן

תכונות המכון למשפטים

חוק RF "על הגנה על זכויות הצרכן" הואנורמטיבי, תיעודי של אותו מוסד שם. היא מייצגת מכלול שלם של שיטות ואמצעים ממשיים, שפותחו על ידי המדינה במטרה לתאם את היחסים בין הצרכן לנושאי הפעילות היזמית. במקרה זה, התכונה העיקרית של יחסים אלה הן המטרות, לפיהן הצרכן נכנס אינטראקציה. השורה התחתונה היא שהמוסד משתרע רק על הרגעים שבהם אדם רוכש מוצרים כדי לספק צרכים אישיים, למשל, צרכי משק הבית וכו '. אחרת, לא ניתן לדבר על קיומו של קשר צרכני.

חשיבות רבה גם שיחק באופן ישירנושאים של אינטראקציה כזו. המחלקה החברתית של הצרכנים היא משתתפי השוק המובילים, שבלעדיהם לא תהיה שום דרישה. לכן, ההזדמנויות שלהם ואת חופש הפעולה חייבים להיות מוגנים כל הזמן. אחרת, המחלקה החברתית של הצרכנים יפסיק להזיז את השוק עם הביקוש שלה.

מחלקת הצרכן

תקינה מוסדית רגולטורית

החוק של הפדרציה הרוסית "על הגנת הצרכן" הואמעשה נורמטיבי מרכזי, אשר הוראותיו מסדירות את היחסים בתחום הפעילות האנושית הנ"ל. בתקנה אנכית, LA זה הוא המפתח. יחד עם זאת, הנורמות של החוק הפדרלי הן יצירת מערכת, כלומר, ברוב המקרים הם מכילים הפניות למעשים אחרים במדינה. אף על פי כן, הוראות החוק הפדרלי מפותחות באופן שבו נורמות החוק של מעשים אחרים וענפים משפטיים מתאימות להן. אם אנחנו מדברים באופן ספציפי על כל הוראות מעניינות של PPA, אז זה אמנות. 25 לחוק "בדבר הגנת זכויות הצרכן". חוק זה קובע את היכולות הייחודיות של הצרכנים בתהליך יישומם של חוזה המכירה בשוק.

זכות להחזיר סחורות

תכונות של המאמר

אמנות. 25 לחוק "על הגנת זכויות הצרכן" מכיל כמה תכונות עיקריות של משתתף רגיל ביחסי סחר. יש לציין כי כיום קיימת מערכת רחבה למדי של הפרקטיקה השיפוטית המשפיעה על נושא זה. לפיכך, סעיף 25 לחוק הפדרלי נותן לצרכן את הזכות להחזיר את הסחורה. מימוש אפשרות זו מתרחש בנוכחות תנאים מסוימים. יתר על כן, הוראות סעיף זה מאפשרות לא רק את הזכות להחזיר את הסחורה. החלק השני של הכלל אומר על החזר של סכום הכסף. לכן, כדי לשקול אמנות. 25 לחוק "על הגנת זכויות הצרכן" יש צורך בשלבים, ניתוח כל רכיב של אותו בנפרד. זה יאפשר בצורה יעילה יותר להבין את כל הניואנסים של המכון.

זכויות הצרכן של הפדרציה הרוסית

הגנת הצרכן. זכות הצרכן להחליף סחורות

לכל משתתף בשוק המודרני ישאפשרויות רבות. בתורו, זכויות הצרכנים של הפדרציה הרוסית מוצגות באופן ממצה בנורמה של סעיף 25 לחוק הנ"ל. במקרה זה, החלק הראשון של ההוראה מתאר את ההזדמנות יוצאת דופן של כל קונה להחליף סחורות. במקרה זה, יש לציין כי ההחלפה נעשית בשני מקרים:

  • המוצר יש רמת איכות מספקת;
  • המוצר אינו מתאים לצרכן לפי פרמטר כלשהו, ​​לדוגמה, סגנון, גודל, צבע וכו '.

לפיכך, זכויות הצרכנים של הפדרציה הרוסית להחליףמוצרים אינם מוגבלים איכות הייצור שלה. המחוקק מספק צורות חלופיות של יישום המבנה המשפטי על מנת להבטיח באופן מלא את מימוש האינטרסים של יחידים. אבל כפי שאנו מבינים, כל הליך משפטי מתבצע רק בנוכחות היבטים מסוימים.

חוק הגנת הצרכן

תנאי החליפין

אתה יכול להחזיר את המוצר ולקבל אחד חדש רק אלהבמקרים בהם הקונה ציין נקודות מסוימות כי חוק RF "על הגנת זכויות הצרכן" מייצג לנו. אמנות. 25 מציג את הרשימה הבאה של התנאים נותן הזדמנות להחליף סחורות, כלומר:

  • ראשית, לא חלפו 14 ימים מיום הרכישה;
  • שנית, הסחורה לא נצרכה;
  • שלישית, המוצר שמר על המראה שלו ומאפיינים הדרושים לצריכה נוספת שלו;
  • רביעית, כל החותמות הדרושים, תוויות ורכיבים דומים אחרים נשמרים;
  • החמישי, הקונה יש מסמך המאשר את העובדה הרכישה.

רשימה זו של תנאים היא ממצה.סעיף 25 מאשר: זכותו של הצרכן להחליף סחורות מובטחת מובטחת, אבל בשביל זה, הנקודות המפורטות חייב להיות קפדני.

מנגנון החזר כספי

בנוסף למנגנון המשפטי המוצעחילופי סחורות, יש גם תרחיש חלופי, שפותח על ידי המחוקק. על פי החלק השני של האמנות. 25 לחוק "על הגנת זכויות הצרכן", הקונה יש את הזכות לדרוש את החזרת הכסף תרם עבור הסחורה, ולא תחליף שלה. כמובן, היישום של הוראה זו גם דורש רגעים משפטיים מסוימים או תנאים. עם זאת, עצם האפשרות של החזר יש השפעה רבה על התפתחות דוקטרינרית של המוסד של הגנת הצרכן הפדרציה הרוסית. נוכחותו של חוק כזה מאשרת את העובדה כי המדינה דואגת לאזרחיה ותפקידם בפעילות הסחר, מה שמביא רגעים חיוביים רבים למדינה.

הגנת הצרכן

תנאי קבלת כסף

כמובן, החזרת הסחורה על ידי הצרכןהתאוששות מהמוכר של הסכום ששולם עבור אותו לא יכול להתבצע רק על בסיס הרצון של הקונה. כדי ליישם מנגנון כזה דורש תנאים מסוימים שאינם תמיד נוכחים. לפיכך, על מנת לקבל כסף נדרשות מספר נקודות, דהיינו:

  • טובין דומים אינם עומדים למכירה בעת הפניה של הצרכן למוכר;
  • הצרכן דורש החזרת רק את הסכום ששולם עבור הטובין.

אם את ההזדמנות להחזיר את הכסף הוא באמתקיים, על המוכר ליישם אותו תוך שלושה ימים לאחר הערעור הישיר. אחרת, רשאי הצרכן להגיש לו תלונה לרשות המתאימה. יש לציין כי הוראה זו אינה הכרחית. השימוש בו מאפשר הסכמים מסוימים בין הצרכן לבין המוכר. לדוגמה, בהסכמה הדדית, הכסף לא יוחזר. במקום זאת, המוכר יחכה להופעתו של דבר דומה לרשותו, ולאחר מכן הוא יודיע מיד לצרכן.

טובין שאינם כפופים להחלפה

סעיף 25 לחוק הפדרציה הרוסית "על הגנת זכויות הצרכן"מכיל הערה כי הממשלה הרוסית יש את היכולת להטיל איסור על החזרת סוגים מסוימים של סחורות. הדוחות עליהם מוצגים ברשימה מיוחדת. על פי הוראותיו, הבושם - קוסמטיקה, טקסטיל, מוצרים כימיים, רהיטים, כימיה וחומרי הדברה, צמחים, כלי נשק, בעלי חיים וכו 'אינם כפופים לרשימה, הרשימה גדולה למדי, אשר במקרים רבים מציגה את הצרכן הממוצע למבוכה. ואכן, במקרה זה, מתעוררת השאלה: מה הסחורה בכלל יכול להיות שונה? הרשימה עצמה היא ניחן עם מספר רב של שגיאות משפטיות. הם, בתורם, הם להתגבר בתהליך של פעילות שיפוטית, במקרים של הפרת זכויות הצרכן. ברוב המקרים, יישום הנורמות של סעיף 25 והרשימה נעשה על ידי השופטים על בסיס הידע האישי שלהם וחוות דעת סובייקטיבית על כל הנסיבות של המקרה.

מהי רכישה מרחוק של סחורות ומה המשטר המשפטי שלה?

יש לציין: אמנות. 25 לחוק "על הגנת זכויות הצרכן" מרמז על התהליך הרגיל של רכישת טובין, כלומר, באמצעות מסקנה אישית של חוזה מכירה סטנדרטי. עם זאת, יש סעיף 26.1 בחוק הפדרלי. זה מנגנון קבוע לרכישת מרחוק של סחורות. הרגע הזה דורש הרבה תשומת לב, כמו רכישת דברים מתרחש בעיוורון. למעשה, הצרכן לא יכול בתחילה להכיר את כל התכונות הקונסטרוקטיביות ואיכותיות של דבר זה או אחר. בנוסף, האופי המרוחק של הרכישה אושר על ידי משלוח הסחורה למיקום הקונה.

החזרת הסחורה על ידי הצרכן

האם ניתן להחליף עם רכישה מרחוק?

סעיף 261 של החוק הפדרלי הוא אב טיפוס של הנורמה של סעיף 25. כמו במקרה של רכישה רגילה, קיימת אפשרות של החלפת סחורות עם אחד מרוחק. סירוב הטובין על בסיס סעיף 26.1 יכול להתבצע הן לפני העברתו הישירה והן לאחריו. במקרה השני, ההודעה על סירובו של הרוכש חייב להיעשות תוך 7 ימים רצופים. באשר לתנאי חילופי הטובין, הם דומים לאלה המוצגים בסעיף 25 לחוק הפדרלי. בנוסף להחלפה, הרוכש עשוי לדרוש החזר מהמוכר.

מסקנה

כך, במאמר, סקרנו את הוראות סעיף 25החוק הפדרלי "על הגנת זכויות הצרכן", כמו גם את מערכת היחסים שלה עם הוראות הנורמה 26.1 של אותו מעשה רשמי. לסיכום, יש לציין כי עבור התעשייה המעשית את השאלה של חילופי סחורות והחזרת הכסף עבור זה הוא חריף למדי. ואכן, בתהליך של פתרון דילמה זו, מושפעים האינטרסים של הצרכן ונושא הפעילות היזמית. אי אפשר לבודד מישהו במקרה זה, שכן שני הצדדים הם נציגים חזקים של השוק. לכן, מנגנון ליישום סטנדרטים יש לשדרג כל הזמן, כך שהוא יכול לענות על כל האינטרסים של השחקנים המעורבים.

  • דירוג: