חפש

יחסי קרקע וקניין. רגולציה של יחסי קרקע וקרקע

יחסי קרקע וקניין הם שימוש נכון במשאבים טבעיים, אשר בתחום המשפטי נחשבים לנדל"ן.

מהות

קרקע יחסי קרקע
בואו נראה בפירוט רב יותר מהמונח זה. לפיכך, יחסי קרקע, הנשלטת על פי חוק, מספקים שימוש במשאבי טבע שיש להם מעמד שימור. הם גם שולטים בפעילויות של אנשים שחיים בשטח שצוין.

באשר ליחסי הקניין, הםנשלטים על ידי הקוד האזרחי. הוא מספק את השליטה החקיקתית של שימוש וסילוק של אותם קרקעות כי הם ברשות אזרחים. כלומר, הקוד הבדיל את המושגים של יחסי קרקע (המדינה ואזורי ביטחון) ורכוש (קרקע בבעלות פרטית).

תכונות של ויסות היחסים

תקנה של יחסי קרקע
כדי שהמדינה תהיה בסדר,יש צורך מנופים מסוימים שליטה שיאפשר לווסת את כל הפעולות הקשורות לקרן הטבעית. תהליך הרגולציה נקבע בחוקת המדינה, כמו גם במסמכים משפטיים אחרים.

יחסי הקרקעות הם מורכבים למדי:

1. הם יכולים להיות מוסדר על ידי מספר מסמכים משפטיים. לדוגמה, סילוק השטח, המכירה והשימוש שלו נשלטים על ידי הנורמות של האזרחים קוד ארץ.

2. בעת השימוש באתר כמקרקעין, שקול שיש לו עדיפות אבטחה.

3. האדמה והבניין שנמצא עליה - זה חפץ אחד, כך שאם יש למכירה את הבניין, אז יחד עם האתר שבו הוא עומד גם עלים.

יחסי קרקע וקניין נשלטות על ידי חוקים פדרליים (לדוגמה, "על מחזור של קרקע חקלאית").

עקרונות הרגולציה של היחסים

ניהול קשרי קרקע וקרקע
לפני ביצוע פעולות עםטריטוריה מסוימת, יש ללמוד את המסמכים הנורמטיביים שדרכם מתבצע מעקב אחר פעולות אלה. הסדרת הקרקעות והקרקעות מתבססת על העקרונות הבאים:

- עדיפות בטיחות הסביבה;

- מגוון צורות של שימושי קרקע הוגן על ידי כל אזרחי המדינה;

- שימוש רציונלי בשטחים;

- יציבות היישובים העירוניים, המשקפת את ערבויות המדינה לזכות בקרקעות;

- שימוש בתשלום של השטח;

- אחריות שווה לניצול קרקעות;

- הזכות לקבל את המידע הדרוש על השימוש בקרקע;

- אופטימיות ותוקף מדעי וטכני של השימוש בשטחים.

המטרה העיקרית של הסדרת היחסים היאהמבטיחה את תפקודם התקין של הקרקעות והקרקעות של שטח מסוים במהלך היווצרותה של מערכת שוק מודרנית, משום שהאתר הוא תמיד מושא של מסחר.

תכונות של ניהול קשרי קרקע

משרד הקרקעות והקניין
באופן טבעי, כדי להתמודד עםהסדרת השימוש בשטחים, נדרשים מומחים שיודעים לעשות זאת. כדי לשלוט בכל השלבים הקשורים באתרים בערים או בהתנחלויות, יש ניהול של הקרקעות ואת הקרקעות. ארגון זה מבצע פונקציות מסוימות.

1. שליטה על זרימת המסמכים, אשר מאשרת את הזכות לשימוש דחוף או בלתי מוגבל של קרקע באזור כפוף מסוים.

2. התייעצויות עם אזרחים וגופים משפטיים לגבי שימוש חוקי ברכוש.

3. ניתוח של ניירות אשר לאשר את התוכנית לאיתור מגרשים קרקע בשטח כפוף (מפת cadastral).

4. הכנת פרויקטים עבור ממשלות מקומיות, כמו גם ניסוח של סירוב לספק אתרים להשכרה או בעלות.

5. רישום חוזים הקובעים את האפשרות להשתמש בשטח השייך לעירייה.

זה רק חלק מן האחריות המוקצים לגוף זה. רשימה מלאה ניתן למצוא במשרד המקומי.

תכונות משרד הקרקעות והקרקעות

בעל הקרקע
באופן טבעי, על מנת ניהולבוצע מבחינה איכותית, נדרש גוף מרכזי שיתאם את הפעילות של כל הארגונים הרלוונטיים. לעניין זה קיים משרד הקרקעות והקרקע. הגוף הזה הוא שמנהל את שטחי המדינה, כמו גם את אותם אזורים שהיו מנוכרים בתהליך ההפרטה.

תפקידיו העיקריים של המשרד הם:

- פיתוח מסגרת רגולטורית שתסדיר יחסי קרקע וקניין;

- שליטה על הפעילות של מחלקות כפוף;

- אחריות ליישום מדיניות המדינה בתחום הקרקעות והקשרים בין הקרקעות;

- ניהול כל התהליכים הקשורים להפרטה;

- יישום פעילויות הערכה.

מה צריך מומחה בתחום הקרקעות והקרקע?

ללא צוות מוסמך, יישוםשליטה בלתי אפשרית. מוסדות להשכלה גבוהה רבים מעסיקים עובדים בתחום "דיני המקרקעין". עכשיו בואו נראה מה העובד הוא להתמודד עם. קודם כל:

- פעילויות הערכה לקביעת שווי המקרקעין;

- מימוש יחסי cadastral (רישום של אובייקטים הנדל"ן, הסקר שלהם, הערכה ותיאור טכני);

- הסדרת הפעילותקרקעות מורכבות (במקרה זה, את החובות של מומחה כוללים הכנת איזון הקרקע, הכנת תיעוד רלוונטי, ניטור של שטחים המדינה);

- תמיכה קרטוגרפית וגיאודטית של היחסים המוצגים.

זה עובד זה חייב להיות מסוגללייעץ לאזרחים בנושאים רלוונטיים. מומחה ליחסי קרקע וקניין מחויב לבצע את עבודתו איכותית, שכן היא קשורה למסמכי המדינה.

  • דירוג: