חפש

ייצוג בבית המשפט וכמה זה יכול לעלות.

על פי סעיף 48 של החוקה של הפדרציה הרוסית, כולםלאזרח יש זכות ליהנות מעזרה משפטית. החוק קובע מקרים שבהם הסיוע ניתן ללא תשלום. סעיף 48 לחוק סדר הדין האזרחי של הפדרציה הרוסית - לאזרח יש את הזכות להפקיד את ניהול ענייניו לנציג או לנציגים. הוא יכול גם, למשוך נציגים ובמקרה של התנהגות אישית של העסק. ישויות משפטיות מטופלות בבית המשפט על ידי גופן, בהתאם לסמכויות הניתנות על ידי החוק הפדרלי, מסמכים מכוננים ומעשים משפטיים אחרים. החוק מודה, בה בעת, בהשתתפות של נציגים.

אז, הייצוג המשפטי הואפעולות פרוצדוראליות המבוצעות בהליכים משפטיים אזרחיים על ידי אחד או קבוצת אנשים לטובת אדם אחר מטעמו. הפעולות נועדו לקבל את ההחלטה השיפוטית הטובה ביותר. התחרותיות של התהליך, בחקיקה המודרנית, פינוי מבית המשפט של החובה להוכיח, חשף אפילו חשיבות רבה יותר של מוסד הייצוג.

כמה עולה הייצוג בבית המשפט?, מי יכול לייצג מבחינה משפטית אינטרסיםאנשים, מה הטעמים שנקבעו על ידי החוק - הנושאים העיקריים שפונים לאדם הזקוק לעזרתו של נציג. החוק מאפשר להיות נציג של כל אזרח שיש לו: יכולת אזרחית פרוצדורלית ומיומנות משפטית מספקת וידע. נציג כזה עשוי להיות עורך דין מקצועי ואזרח שאינו עורך דין. על מנת שהנציג יפעל כחוק, ייפוי כוח מוסמך באופן נוטריוני, או הצהרה בישיבת בית משפט. במקרה שבו נציג הוא עורך דין מקצועי, הוא נכנס איתו להסכם רשמי. יתר על כן, פעילותו מוסדרת על ידי חוק הסנגור.

המספר הגדול ביותר של תביעות נופללחלקם של בתי המשפט בעולם ובאזרחים. בהשתתפות של נציגים, מקרים נחשבים: על פירוק הנישואין, התאוששות של קנסות, על זכות הבעלות, תורשתי, זכויות הצרכן, מנהלי, סכסוכי קרקעות, חוב, ביטוח ועוד רבים אחרים. סכסוכים אזרחיים, המערבים נציגים, מתרחשים הן פיזית, כיחידים והן משפטיים.

כדי לקבוע כמה עלויות ייצוגבבית המשפט, יש צורך לדעת מה זה ערך מורכב. למעשה, הייצוג, הנוהל הוא רב-שלבי ורב-פנים. אלה הם: בדיקה ראשונית של מסמכים והתייעצויות; הכנת תביעה; הכנה והכנה של תנועות; קבלת החלטות מושכות, החלטות, החלטות; השתתפות בפגישות; קבלת מסמכים. בהתאם למורכבות המקרה, עשויים להיות מעורבים בתי משפט של מקרים שונים, אשר גם מגדילה את אורך ומורכבות המשפט.

בנוסף, העלות עשויה להיות תלויה מיהוא נציג, נאמן או עורך דין מקצועי. העלות יכולה להיות תלויה במעמד של משרד עורכי הדין, ובשם עורך הדין. זה תלוי גם במחיר של התביעה. באזורים שונים, גם עלות שירותי הייצוג תהיה שונה.

רק לאחר התחשבות בכל הגורמים הללו, בכל מקרה ספציפי, עם הסתברות מספקת, ניתן יהיה לקבוע כמה ייצוג בעלויות המשפט.

  • דירוג: