חפש

אישור חובה למוצרים, טובין

תחת החקיקה הנוכחית, יצרניםחייב לאשר את איכות המוצרים, כמו גם את בטיחותו עבור הצרכנים. לשם כך, גופים מיוחדים לנהל את הפעילויות הנדרשות, וכתוצאה מכך, להוציא את המסמך הרלוונטי. הנוהל נקרא "הסמכה". זה יכול להתבצע באופן חובה ורצון. זה תלוי בסוג של מוצר או שירות. במאמר, בואו נדבר על מה מהווה הסמכה חובה.

הסמכה חובה

הרעיון של

אז, הסמכה היא הליך שבוהמאפיינים המוצהרים ומאפיינים של סחורות או שירותים לצורך עמידה בדרישות שנקבעו מאושרים. פעולות ניתן לבצע על ידי גוף עצמאי של הצרכנים והיצרנים. זוהי חברה המוסמכת לקיים אירועים מסוג זה. כדי לעשות זאת, הוא חייב לקבל הסמכה. לאחר השלמת הפעילות ובהערכה חיובית, היא מנפיקה תעודה.

יש להבחין בין הליך זה לבין סוג אחרבדיקות, בדיקות ופעולות אחרות. במקרה זה, זה ישירות על אישור ההתאמה של סחורות או שירותים למספר מסוים של פרמטרים.

יש הסמכה מרצון חובה.

הסמכה חובה של מוצרים

הטבות

הוא האמין כי בזכות מוסד זהיש הזדמנות למכור מוצרים ולספק שירותים במחירים נוחים יותר. זה גם קל יותר למסד מסמכי המכס, יש הזדמנות להשתתף במכרזים ולקבל הזמנות מהמדינה ורמות מחלקתיים.

לאחר השלמת הליך ההסמכה,החברה הופכת אטרקטיבית יותר למשקיעים. גופים ממלכתיים ורשויות פיקוח, בתורם, גם לשקול מוצרים כאלה בביטחון רב. אבל הדבר העיקרי, ככל הנראה, הוא הגידול בביקוש של הצרכנים.

הסמכה חובה

הליך זה מיושם ברוסיה לצורךבקרה טכנית שמטרתה להגן על הצרכנים ולהגביר את הבטיחות של מוצרים ושירותים עבור החיים והבריאות, כמו גם לשיפור איכות.

הסמכה מנדטורית נמשכתחפצים שונים בהתאם לחקיקה הנוכחית בשטח של רוסיה. המידע הבסיסי שעליו מבוסס ההליך נכלל בחוק הרגולציה הטכנית. אבל החקיקה בתחום זה היא דינמית מאוד. לכן, זה מעת לעת משתפר, שינוי כדי להפגיש את העמדות של רוסיה ואת התנאים המוצעים על ידי שותפים זרים.

רשימה של הסמכה חובה

רגולציה מיוחדת

אלא אם נקבע אחרת בחוק,ההליך המתואר נעשה על מנת לעמוד בדרישות התקנות הטכניות. תפקודם של כמה אובייקטים, אשר יש צורך לקבל תעודה, מוסדר לפעמים על ידי פעולה רגולטורית מיוחדת. זה קורה כאשר הדרישות למוצרים הם כל כך ייחודי וחשוב במובן זה שהם לא יכולים לעמוד בתנאים המאוחדים של החוק הנ"ל. כך, למשל, הנוהל לפיקוח על מתקנים גרעיניים וגרעיניים אינו תואם פעולה זו. עבור סוגים אלה של פעילויות הם חוקים מיוחדים.

מוצרים בכפוף לאישור חובה

בשל העובדה כי לא היו טכנייםהתקנות שבתוקף, אישרה הממשלה את החוקים, לפיה נקבעו הדרישות לקבלת תעודה לפני פיתוחן של תקנות טכניות בתחומים שונים. כך, הופיעו 16 מערכות חובה, הפועלות באתרים שונים ודורשות אישור על עמידה בסיכונים.

ברוסיה ובאיחוד המכס

מערכת הסמכה הראשי ברוסיה הואGOST R. זה מאשר את הציות של הסחורה עם תיעוד הוקמה, כמו גם בטיחות ואיכות, אשר הוקמו בתקנים שאומצו, תקנים סניטריים ומעשים רגולטוריים אחרים. הממשלה קובעת רשימה.

הסמכה חובה של מוצרים שאינםאת GOST R המערכת, אם יש צורך, את המצגת של סחורות ושירותים בלארוס וקזחסטן, הוא עשה עבור המכס האיחוד. שקול את המערכות האלה בפירוט רב יותר.

- אישור מוצר חובה

אישור המוצר תחת GOST R

צו ממשלתי מאושררשימה של הסמכה חובה של סחורות. המצב המשתנה מכתיב חוקים ותקנות משלו. לכן, המוצרים כפופים להליך הסמכה חובה גם לשנות. רשימת הסחורות הכלולות בהחלטת הממשלה חלה לא רק על מקומי אלא גם על יבוא מחו"ל.

הסמכה חובה של מוצרים המיוצריםבארגון שקיבל הסמכה לנהל פעילות זו על פי תכנית מסוימת המותרת לקבוצת סחורות. בדרך כלל ההליך כולל בדיקה במעבדה מיוחדת. זה צריך להיות מצויד עם כל הציוד הדרוש לכך. וכמובן, בארגון צריך לעבוד מומחים עם הכישורים המתאימים.

אישור שירותים במסגרת GOST R

החוק אינו מספק עבור הליך חובהמתן שירותים. עם זאת, בפועל ישנם מקרים שבהם הסמכה מרצון הופך הכרחי עבור עסק מצליח יותר. ייתכן שתזדקק לו אם:

  • השירותים הארגוניים נעים לרמה חדשה(אם, למשל, כוכב חדש מוקצה למלון או מספרות, מספרות, מסעדות ומפעלים אחרים לרכוש קיבולת נוספת);
  • רשיון נדרש לביצוע פעילויות מסוימות;
  • החברה מתכוונת להשתתף בתחרויות או במכרזים שאורגנו על ידי סוכנויות ממשלתיות ותאגידים גדולים.

הליך זה מתבצע גם בגופים מוסמכים רלוונטיים. במקרה זה, בדיקות המעבדה, כמובן, אנחנו לא יכולים לדבר. הנה שיטות אחרות מוחלים על ידי אשר תאימות של מוצרים הוא אישר. אלה עשויים לכלול סקרי לקוחות, סקירת עמיתים כתוצאה משירותי גלישה בסתר, וכן הלאה.

רשימה של הסמכה מוצר חובה

הסמכה חובה של סחורות במסגרת איחוד המכס

סוג זה נחוץ כאשר קיימות פעולות חקיקה ביחס למוצרים המוצגים, לרבות:

  1. החלטה מספר CTS 229. היא קובעת את הצורך הסמכה סניטריים חובה מכיל רשימה הדרושה לכך.
  2. הפתרון מספר KTS 620. הוא גם קובע מוצרים כפופים הסמכה חובה עם רשימה מסוימת.
  3. תקנות טכניות של הרכב. לדבריהם, לגבי מסמכים מסוימים, נוהל לאומי להליך זה הסתיים. במקום זאת, הסמכה מתחילה לפעול בתוך CU.

ההליך מתבצע במעבדות מיוחדות. במקביל, בנוסף שיש הסמכה בתוך המדינה, הם צריכים להיכלל במרשם של המשתתפים הסמכה של הרכב. אז המעבדה יש ​​את הזכות להנפיק מסמכים או לבצע בדיקות כדי לוודא עמידה בדרישות של הרכב.

  • דירוג: