חפש

שוד הוא ... גניבה, שוד, שוד - מה ההבדל?

בחוק הפלילי של גניבת רוסיה, שוד, שוד -אלה הם מעשים בלתי חוקיים נגד רכוש. הם מחויבים על ידי גניבה למטרות שכיר חרב. גניבה היא מעילה סודית של רכוש. שוד הוא פעולה פתוחה. היא מכוונת גם לניכוסו של מישהו אחר. שוד הוא התקפה. מטרתו היא גם גניבת רכושו של מישהו אחר, המחויב לשימוש באלימות, המסוכן לבריאות או לחיים, או תחת איום של שימוש בפעולה כזו.

לכל הפשעים האלה יש תכונה משותפת. הם מכוונים לכידת רכוש של אנשים אחרים.

שוד הוא

צורות של בעלות

כדי לקבוע את האובייקט של הפשע, המשפט האזרחי מבחין מספר צורות של רכוש:

1. רכוש של ישויות משפטיות או אזרחים. זהו רכוש פרטי.

2. רכוש המדינה, כמו גם את נתיניה. זה רכוש המדינה.

3. רכוש של ערים, יישובים כפריים ורשויות מקומיות אחרות.

ללא קשר לצורת הבעלות, כל נכס כפוף להגנה משפטית.

הרכב של מעשה בלתי חוקי

המטרה של שוד, גניבה ושוד תמיד עומדרכוש אחר. הנושא הוא אדם (מגיל ארבע עשרה). בצד הסובייקטיבי, פשעים מתאפיינים בכוונה ישירה עם מערכת משותפת של נסיבות מחמירות.

1. ביצוע פעולה בלתי חוקית של מספר אנשים על בסיס קנוניה מוקדמת.

2. גרימת נזק גדול.

3. חזרה, וכו '

בצד האובייקטיבי, המעשים מתאפיינים בהשתלטות על רכושו של אדם אחר, מה שמביא לפגיעה ממשית ממשית בבעלים על ידי פעולותיהם הבלתי חוקיות.

שוד ושוד

מאפייני גניבה

בגניבה תחת גניבת סוד הוא הבין את הפעולהאדם אשר תפס באופן בלתי חוקי רכוש בהעדר בעליה או בעל אחר. אם אדם מבצע פשע בנוכחות הבעלים, אבל בזמן שהוא לא רואה את רגע הגניבה, פעולה כזו נחשבת גם גניבה. אם הבעלים או בעל אחר ראו את רגע הגניבה, והתוקף האמין כי הוא פועל בחשאי, המעשה נחשב לגניבה.

מטרתו של פשע בגניבה היא מהפוגע בפושע, כלומר ברכוש של מישהו אחר. אדם בן ארבע עשרה נחשב לנושא. גניבה מאופיינת בדרך ובמקום של הפשע, נוכחות של שותפים, הסתרת רכוש גנוב וכו '. בצד הסובייקטיבי, מעשה בלתי חוקי מאופיין תמיד באשמה, קנוניה ראשונית,

גניבת שוד שוד

מאפייני השוד

הפשע המדובר, שלא כמו גניבה,מתרחשת על ידי גניבת רכוש בגלוי בעת מציאת מספר הבעלים, בעלים אחרים או מבחוץ. הם נוכחים במהלך הגניבה, תוך ידיעה כי הפעולות של האדם לבצע אותו הם בלתי חוקיים.

שוד הוא פשע, אשר מטרתוהוא רכוש של מישהו אחר. הוא מאופיין בפעולות אקטיביות של התוקף. הם באים לידי ביטוי בחזקתו הלא-אלימה של רכוש אחר. שוד הוא פשע, הנושא של כל אדם מסוגל. אבל בתנאי שאדם הגיע לגיל ארבע עשרה. מהצד הסובייקטיבי, השוד מתבטא בכוונה של אופי ישיר, תכלית אנוכית ואפשרות שימוש ברכוש גנוב. הכוונה היא כי העבריין מבין כי הפשע לא קורה בסתר.

אגב המעשה נעשה, שוד הוא ההיפך הגמור של גניבה. התכונה שלו היא דרך פתוחה לגנוב רכוש של מישהו אחר.

שוד אופייני

מאפייני השוד

אלימות בשוד מסוכןחיים ובריאות אופי. זוהי תכונה של פשע זה. מתאפיינת בגרימת חומרת נזק שונה למצבו הגופני של הנפגע. מטרת השוד היא רכוש השייך לאדם אחר. בצד האובייקטיבי, הפעולה האמורה מתאפיינת בשימוש באלימות. נושא המעשה המדובר הוא אדם שפוי שלא מלאו לו ארבע עשרה שנים. מהצד הסובייקטיבי, לשוד יש כוונה ישירה ומסתיימים אנוכיים.

שוד

מאפיינים כלליים של שוד, שוד, גניבה

פשעים שהם שוד או גניבה,נחשבים מעל, אם הנכס נגנב, ואת התוקף יש את היכולת להיפטר או להשתמש ברכוש של אחרים. מעשי שוד נחשבים להסתיים לא מרגע גניבת הרכוש, אלא מתחילת הפיגוע, שבוצע באמצעות אלימות המהווה איום על הבריאות והחיים ומאיים להשתמש באלימות כזו.

אם הנכס נגנב ללא השתתפות של שותף,מארגן או יוזם, מעשה שבוצע על ידי העבריין אינו מעשה בלתי חוקי שבוצע על ידי מזימה ראשונית על ידי קבוצת אנשים.

פשעים (גניבה, שוד, שוד) שבוצעובהסכמה מוקדמת, היא נעשית פלילית במקרים שבהם הרכוש נלקח על ידי אחד מחברי הקבוצה, ואנשים אחרים, בהתאם לחלוקת התפקידים, סיפקו פעולות מסוימות כדי לסייע למבצע בביצוע פעולות אלה.

אם אדם לא השתתף בכך, אלא תרם לוועדה על ידי הסתרת עקבות הפשע, מכירת האדם החטוף וכו ', אז מעשים כאלה מתאימים כשותפות בצורה של שותפות.

מארגן המעשה הבלתי חוקי שלא ביצעפעולות שמטרתן גניבה, שוד ושוד, אך נוטה פעולות אלה אדם שאינו כפוף אחריות פלילית, נחשב מבצע פשע.

עם הכישורים של פעולות אלה שבוצעושאורגנה על ידי קבוצת אנשים, יש חשיבות רבה, דבר המצביע על כך שהבריגדה התאחדה מראש במטרה לבצע עבירה אחת או יותר. אז המעשה הבלתי חוקי יוכר על ידי קבוצת אנשים מאורגנת.

אם במהלך ביצוע פשערכושו של הקורבן שלא היה נושא הגניבה נפגע או נהרס בכוונה, פעולות אלה מוכרות ככוונה מכוונת או הרס רכוש.

התקפת שודד ושוד יכול להיות מחויבעל ידי שימוש באלימות. יש להם הבדלים. הם מורכבים בעובדה כי במהלך השוד השימוש באלימות אינו מסוכן לבריאות ולחיים. כאשר שוד, השימוש באלימות מסוכן לבריאות ולחיים.

נזק שנגרם על ידי גניבה,נקבע על בסיס הערך בפועל של הנכס בזמן הפשע. אם אין מידע על הערך של פריטים גנובים, אז זה נקבע על ידי המומחה.

מקרים של חוסר ראיות

מהם החריגים? אם גניבה נעשתה, למשל, על מנת להשתמש באופן זמני בנכס שחולץ עם החזרה נוספת לבעליה, פעולות אלה הן שרירותיות ומועמדות לפריט אחר. כתוצאה מכך, הם אינם מהווים את הרכב הגניבה או השוד.

שוד ושוד

דיני חניכה של הליכים פליליים

במקרה פלילי של גניבה, שוד או שוד הוא יזם על בסיס הגורמים הבאים:

1. הגשת בקשה לקורבן או לקרוביו.

2 הודעות של גורמים פרטיים, המדינה או ארגונים ציבוריים על גניבת רכוש השייכים למוסדות אלה. או אמירות על עובדה של התקפה על העובדים של ארגונים אלה כדי לשלול מהם את רכושם.

3. דיווחים של מוסדות רפואיים על מתן סיוע לנפגעי הפיגוע.

4. הצהרות של עדי ראייה על העובדות וסימנים של גניבה או כי בוצע שוד.

5. גילוי ראיות לפשע על ידי החקירה או החוקר.

  • דירוג: