חפש

פעולה משפטית נורמטיבית כמקור למשפט של הפדרציה הרוסית

יחד עם מקורות אחרים של המשפט, מנהג והמעשה המשפטי הנורמטיבי התקדימי נחשב לפרי מאוחר יחסית של היווצרותה של ההלכה כמוסד נפרד של יחסים חברתיים. כיום היא רוכשת משמעות רבה אפילו באותן מדינות שבהן האמונות הדתיות משמשות בסיס למערכת המדינה במשך יותר ממאה שנים. במדינה שלנו, תפקיד משמעותי הוקצה למעשה משפטי נורמטיבי מזמן. חוקים וצווים נשיאותיים, מסמכים מנהליים של הרשות המבצעת של השלטון הם הבסיס לחוקיות ולעליונות ההחלטות בכל תחומי היחסים החברתיים.

תפקידם של חוקים וחוקי עזר כמקורות משפטיים

ההיסטוריה זוכרת כמה צורות משפטיות,בשימוש ישיר על השטח של המדינה הרוסית המודרנית: זהו הסכם מרצון, ישירות מסמך חקיקה ומנהג. לכל אחד מהם יש משמעות אחרת, יש לו טווח נפרד. תורת המשפט המקומית מעולם לא שימשה כמקור ישיר ליישום החלטות שהתקבלו בעבר במקרים קודמים.

ולמרות המעשים הנורמטיביים ביותרהאופיינית לחוק הרפורמיסטי, היכולת לחקיקה נתונה רק במבנים המדינה הגבוהים ביותר. במדינה שלנו, אכיפת החוק מותר נציג גופים הרשות המבצעת. בנוסף, כל גוף ממלכתי מוסמך בהוצאת מעשים נורמטיביים בנושאים יוצאי דופן, דהיינו, תחת סמכותו.

המקורות של המשפט תקדים נוהג משפטי נורמטיבי

אם כבר מדברים על מעשים משפטיים רגולטוריים כמקורותזכויות, זה היה הראשון צריך לקבוע את התכונות של הפעולה שלהם. מרגע שהוא נכנס לכוח משפטי עד להפסד, הם פועלים בשטח מוגבל. לאחר פרסום ההודעה (פרסום) של הוראות החוק עד למסמך שביטל, משעה את פעולתה או מאפשרת ביצוע שינויים מסוימים בה.

מה הם המעשים המשפטיים הנורמטיביים בפדרציה הרוסית?

פעולה משפטית נורמטיבית כמקור של רוסיהזכויות ניתן לסווג לפי מספר פרמטרים. אם הוראותיו מיועדות למעגל מסוים של אנשים, משתמע אישור החלטה מיוחדת. מסמכים שאין להם אינדיקציה ספציפית הם חובה לכל האזרחים.

פעולה משפטית נורמטיבית כמקור למשפט

בנוסף, החלטות של סוכנויות ממשלתיות עשויות להיותחשיבות פדרלית או אזורית. במערכת היררכית, לכל מסמך שאומץ ברמת המדינה יש רמה משלה, בהתאם לכוח המשפטי. ניתן להפיץ אותם באופן מותנה בסדר הבא:

 • החוקה של הפדרציה הרוסית;
 • חוקים פדרליים, כולל בעלי מעמד חוקתי;
 • צווים נשיאותיים.

בין המעשים המשפטיים הנוגעיםמקורות החוק ברוסיה, ראוי לציין את המסמכים המינהליים של ממשלת רוסיה, את ההחלטות של מחלקות ושירותים מרכזיים, משרדי וסוכנויות ממשלתיות כפוף שלהם.

החוק החוקי מקור מקורו של חוק העבודה
הקבוצה הנפרדת כוללת בינלאומיתהסכמים, אמנות והחלטות שאושררו בפדרציה הרוסית, וכן מסמכים שאומצו על ידי הרשויות בנושאים בודדים. מעשים משפטיים כגון מקורות החוק תקפים אך ורק באזור שאישר את ההחלטה.

החוקה - היסוד של המערכת המשפטית של המדינה

בחלק העליון של המערכת היא החוקה של הפדרציה הרוסית - זה החוק הבסיסי בתוקף בכל חלקי המדינה. עליונותו מוסברת על ידי הנקודות הבאות:

 • ראשית, החוקה היא תוצאה של הרצון החופשי והדמוקרטי של האוכלוסייה המתגוררת לצמיתות בשטח הפדרציה הרוסית.
 • שנית, חוק זה קובע את המסגרת להיווצרות המנגנון המושגי, העקרונות, הסדר הציבורי.
 • שלישית, החוקה מגדירה ומבטיחה את ההגנה על זכויותיו של אדם ואזרח, קובעת את גבולות הכשירות של כל אלמנט בודד במערכת של מבנה המדינה גבוהה יותר.

כדי לבצע שינויים החוקה של הפדרציה הרוסית כמו במקור משפטי אחר בעל משמעות משפטית פחות אינו קל. נוהל עריכת החוק כרוך בקיומו של מספר תנאים, וטקסט המסמך עצמו מכיל למעלה מ -130 מאמרים, אשר נורמותיהם חלות על כל הענפים המשפטיים.

חוק המחוקקים: מי עושה חוקים ברוסיה?

הדומה הממלכתית היא הגוף העליוןהקצתה את תפקידה של אימוץ חקיקה. לאחר כל הצעת החוק כבר לקרוא, המסמך נשלח לבדיקה והתחשבות מועצת הפדרציה במקרה של הצבעה חיובית לטיוטה על ידי המספר השולט של המשתתפים בישיבה של המספר הכולל של חברי החדר, החוק נחשב מאומץ. תפקידו של נשיא הפדרציה הרוסית בשלב זה הוא, למעשה, רשמי: לרכוש מעשה משפטי כמקור העיקרי של הזכות של כוח משפטי, יש צורך לו לחתום ולפרסם אותו. עם זאת, במידת הצורך, ראש המדינה יכול להחזיר את המסמך לתיקון.

החוקית כמקור העיקרי של החוק

עבור כל החוקים, כולל הפדרליפרסום חוקתי, חובה על ידי פרסום. החלטות אשר עברו את כל ההליכים הדרושים ו אומצו ברמה הגבוהה ביותר מודפסים במערכת העריכה של "האסיפה של החקיקה של הפדרציה הרוסית" או "Rossiyskaya Gazeta". על פי הסדר החוקתי, הגופים המרכיבים של הפדרציה הרוסית באופן עצמאי ליצור מסגרת משפטית הסדרת היחסים המשפטיים בכל תחומי החיים הציבוריים באזור.

החלטות ממשלתיות וממשלתיות

צווים של ראש הפדרציה הרוסית הם כמעט שווה עם הפדרליחוקים לקבוע את מנגנון ליישום והגנה על זכויות האדם וחירויות, את האינטרסים של האזרחים. התקנות שהוציא הנשיא במערכת של מקורות החוק נאכפות בחובה בכל רחבי הארץ. לרוב, נושא הרגולציה הוא סוגיות של מדיניות מדיניות בין מדינתית של רוסיה.

בהתחשב בכך סוכנויות ממשלתיותהמופקדים על תפקידה של הרשות המבצעת במדינה, מבנים אלה אינם מסוגלים לבצע את המשימה מבלי ליישם את פעילות החוק. לדוגמה, ממשלת הפדרציה הרוסית מוציאה צווים הדרושים לביצוע משימות בסדר הנוכחי, וההחלטות שאומצו על ידה הן נורמטיביות מטבען ומשמעותן גדולה יותר.

תכונות ההבדלים העיקריים של החוקים מן המנהג המשפטי

איך צורות אחרות של מקורות החוק שונות מעשים משפטיים? ההבדל הוא זה:

 • חוקים ותקנות שאומצו ברמה הגבוהה ביותר במדינה מאוחדים על ידי הצורך לקיים את החוקה של הפדרציה הרוסית, ולכן אינם סותרים את זה.
 • שלא כמו המנהג והפסיקה, התקנות נקבעו בבירור, מקורות בכתב.
 • לא ניתן לבטא באופן חוקי את הנורמות של המנהג או התקדימים, שכן התגלמות כזו תרכוש אופי בלתי מוגדר וקווי.

לפיכך, המעשים המשפטיים כמקור העיקרי של החוק באים ממרכז רגולציה אחד, המאפשר להם לשמש לפיתוח החברה בכיוון אחד, ערוץ אחד.

מעשה משפטי כמקור למשפט הרוסי
בנוסף, חוקים ותקנות,שהונפקו על ידי גופים ממשלתיים ברמה הגבוהה ביותר, משמשים כמנגנון אינטגרלי להקמת חוק וסדר. הוודאות של הנורמות שבהן מורכבים המסמכים היא, במידה רבה, מכשול לביזור ודרך לקיומה בהתאם לעקרונות שלטון החוק.

מדוע, לעומת המנהג, החוק הנורמטיבי יש יותר כוח משפטי?

על מעשה הרגולציה כמקור החוק של הפדרציה הרוסיתזה צריך גם לומר את הדברים הבאים. בהיותו מסמך רשמי רשמי שהונפק על ידי המבנים השלטוניים המוסמכים, החוק קובע, מתקן, ומבטל גם את הנורמות המשפטיות הקיימות. לפיכך, אין זה קשה להסיק כי כל חוק או חוק עזר הוא מעשה של עשיית דין, ומטרתו היא להיות מיושמת באופן אוניברסלי עבור מספר בלתי מוגבל של מקרים. מעשים נשיאותיים וממשלתיים, שיש בהם משמעות מספקת לכניסתם לתוקף בשטח של כל נושאי הארץ, פועלים בתוקף.

פעולה משפטית הנוגעת למקורות המשפט

חוקים ותקנות יש יתרונות רבים לגבי כל סוגי מקורות החוק. פעולות רגולטוריות ומשפטיות:

 • יש יכולות כפוף ותיאום משמעותיות לקביעת נורמות, כללים, הוראות;
 • מסוגל לנסח את הנורמות שנקבעו לזמן מסוים, תוך התבוננות בכללי היסוד של התערוכה;
 • הם עזרה נוחה לפתרון מקרים - הם קל להתייחס, הדורש כבוד לזכויות או חובות

ההיסטוריה של הופעתו של החוק כמקור המשפטי העיקרי

כאמור, המעשה המשפטי הרגולטוריהוא מקור החוק, הכובש עמדה דומיננטית על מנהג ותקדים. המעבר לסוג המתאים של הסדרת היחסים החברתיים התרחש בהדרגה. ההיסטוריה של "מבוא" של מעשים משפטיים למערכת של מקורות משפטיים הוא מאוד מעניין: בתחילה, המסמכים יושמו רק בתחומים הקשורים ישירות ליישום כוח המדינה. יחסים משפטיים בעלי אופי פרטי, לא מהותי, נותרו זמן רב תחת רגולציה של מנהג ופסיקה.

עם הזמן התרחבה באופן משמעותיהשפעת החוקים כמקור כתוב. חוקים משפטיים רגולטוריים על דיני עבודה, כולל קוד העבודה של הפדרציה הרוסית, המשפט האזרחי (קוד האזרחי של הפדרציה הרוסית, הפדרציה הרוסית קוד אזרחי, RF IC) משמשים בענפים הרלוונטיים של יחסי ציבור. מסמכים משפטיים ומסמכים כפולים כבר מזמן אומצו מחוץ למסגרת הרגולציה הסטנדרטית של היחסים המשפטיים.

מעשים משפטיים במערכת מקורות המשפט

הדוגמה הברורה ביותר היאהקוד האזרחי של הפדרציה הרוסית הוא המעשה המרכזי המכיל את הנורמות של רכוש פרטי ולא זכויות קניין, כולל אלה המסדירים פעילות יזמית. למרות העובדה כי מסמך זה שייך לסניף של יחסי משפט אזרחי, הוא משמש בעת הצורך לפעולות הכותרת בתחום הכלכלי.

סוגים שונים של חוקים פדרליים: מה ההבדל?

תכונה מעניינת של רגולציהמעשים שהונפקו על ידי מחוקקים מקומיים, היא חלוקתם לתוך חוקתית פדרלית ופדרלית. אין ספק שלמשמעות זו יש משמעות משפטית גדולה יותר לענפי היחסים החברתיים המסודרים על ידם. בהתאם בקנה מידה של הפעולה ואת השטח של הפצה של מסמכים כאלה, הם מחולקים בדרך כלל:

 • פעולות נורמטיביות של רגולציה מרכזית - אומצו על ידי רשויות ממשלתיות או עיריות;
 • תקנות מקומיות - אומצו ברמה המקומית כדי לפתור את הבעיות הנוכחיות של האזור.

הרשויות והרשויות המקומיות מפרסמותמשפטית נורמטיבית בעלת משמעות פדרלית, רפובליקנית. מסמכים מסוימים תקפים רק בשטח של מחוזות אוטונומיים, טריטוריות ואזורים בודדים. על מנת לתאם תחום משפטי מסוים במוסקבה או בסנט פטרבורג - ערים בעלות מעמד מיוחד, הרשויות מאמצות חוקי עזר נפרדים. בעזרת סיווג זה ניתן לחלק סמכות בתחום הסדרת היחסים בין גופים ממלכתיים מסוימים.

חוק כמקור למופת של המערכת המשפטית

כמקור החוק החוקי החוקהוא הנפוץ ביותר ויעיל, כי זה נועד להסדיר את כללי ההתנהגות, להקים את הזכויות והחובות של שני נציגים של נושאים פדרליים של הפדרציה הרוסית ואזרחים מן השורה. חוקים, גזירות, צווים וצווים כוללים הוראות יסוד הקובעות את כפיפותם של חפצים הנוטלים על עצמם את השפעתו של מסמך מסוים. בנוסף, כל אחד מהפעולות המשפטיות הנ"ל הוא בכתב, ולכן מובטחת ומחייבת להיות נצפו על ידי כל מי שהוא נוגע. כל מסמך המשמש בתחום ההסדרה של תחום היחסים מכיל כללים בעלי אופי כללי, קובע, מתקן או מבטל נורמות משפטיות מסוימות.

בעיקרו של דבר, ההבדל העיקרי רגולציהמעשים מרכיבים אחרים של מערכת המקורות הוא שימוש חוזר שלה. תקנות אישיות או החלטות בעלות אופי מעורב של גופים ממלכתיים נתקלות בפועל לפחות, אך לעתים קרובות הן אינן מיושמות יותר מפעם אחת.

במערכת הרגולציה, כל האלמנטים מקרובמגע, יש כוח משפטי משמעותי, וכמה מהם כפופים זה לזה. המשמעות והתפקיד של המסמך נקבעת על ידי המאפיין של המסמך עצמו. תוקף ההחלטה תלוי בראש ובראשונה בסמכותה של הרשות שאימצה אותה. פעולה משפטית רגולטורית היא גורם מקשר בין המשפט לבין המדינה, תוך התיווך בין היחסים הקיימים באופן אובייקטיבי בחברה.

 • דירוג: