חפש

החוקה הגרמנית של 1871

החוקה הגרמנית משנת 1871 אומצההישיבה המכוננת ב -22 באפריל ונכנסה לתוקף ב -4 במאי. היא איחדה באופן חוקי את הקמתה של האימפריה הגרמנית, שכללה 3 ערים חופשיות ו -22 מלוכות. הסמכויות החשובות ביותר הועברו לשלטונות בעלות הברית, אולם נותרה אוטונומיה מסוימת עבור המדינות. מצבן של המדינות בעלות הברית היה בלתי שוויוני. ההטבות הגדולות ביותר הוענקו לפרוסיה.

חוקה של גרמניה

החוקה הגרמנית מנתה 14 פרקים המכילים 78 מאמרים. הוא פותח על בסיס הוראות ועקרונות נפרדים של החוקה של 1867.

ראש האימפריה הפך למלך הפרוסי. הוא ייצג את האינטרסים של המדינה ביחסים בינלאומיים, הוביל את הדיפלומטיה, היה לו כוח צבאי מלא, פיקד על הכוחות המזוינים, היה רשאי להכריז מלחמה למען האימפריה, היתה לו המלה המכריעה בפתרון סכסוכים מחוקתיים. בנוסף, הוא מינה את הקנצלר (ראש הממשלה) ופקידים.

הכוח המחוקק היה שייך לפרלמנט. חברי ה"בונדסראט "(העליון) התמנו על ידי ממשלות המדינות השייכות לאימפריה.

חוקה של גרמניה 1871
החוקה הגרמנית נתנה לא רק את הבונדסראטכוח החקיקה, אלא גם כמות משמעותית של המבצעת. יושב ראש החדר העליון היה הקנצלר, שמונה למלך הפרוסי. סמכותו של הבית העליון כללה נושאים תקציביים וכלכליים, חקיקה, סיום חוזים וכו '. כדי ליישם את החוקים, הקנצלר יכול לתת פקודות, לתת הוראות ניהול למחלקות, ויש לו את הזכות לשליטה חוקתית וחקיקתית. לרייכסטאג (החדר התחתון) היה כוח מועט ויכול להתמוסס על פי צו של הבונדסראט.

החוקה הגרמנית הכילה הוראות בנושאהיווצרות הבית התחתון על ידי בחירות ישירות של האוכלוסייה במשך 3 שנים. עם זאת, השוטרים לא קיבלו כל תשלום על פעילותם. הם נחשבו לנציגי העם, ולא ניתן היה לסלקם. החוקים שעברו הרייכסטאג היו בהכרח מאושרים על ידי הבונדסראט.

החוק החוקתי של גרמניה
בראש הממשלה עמד הקנצלר, מיהיו כפופים סודות המדינה, שהיו סגניו עבור מחלקות שונות. החוקה הגרמנית איחדה מספר סמכויות לממשלה. כך היה אחראי על הכוחות המזוינים, בנקאות, תקשורת, משפט פלילי, שירותים סניטריים וכו '. ממשלות מקומיות עסקו ברובן בביצוע חוקים אימפריאליים.

החוק החוקתי של גרמניה בתקופה זו היהנועדה לפתור את המשימות הקשות ביותר העומדות בפני האימפריה, בסיוע כוח צבאי. חוק היסוד אינו כולל פרקים על זכויותיהם וחירויותיהם של אזרחים. אחד הפרקים, שהוא המקיף ביותר, מוקדש ל"עניינים צבאיים ". היא קבעה חובה צבאית אוניברסלית, אזרחות במשך 7 שנים לצבא ועוד.

איחוד גרמניה הביא להתקדמות כלכלית משמעותית. המדינה במשך זמן רב הפך לאחד פיתח ביותר תעשייתיים בעולם.

  • דירוג: