חפש

שטח תמרורים: חובות וזכויות נהגים

שם השטח ותמרוריו - זההבסיס שבו כל ידע אחר של הנהגים של מכוניות מבוססות. בלעדיהם, אי אפשר לעשות תמרון אחד, בלי פחד לחייהם. אז איך לזכור ולהבין את השמות והסקופים?

בעיה זו חריפה במיוחדנהגים מתחילים. בשל חוסר ידע מעשי, ולעתים תיאורטי, למתחילים יש לעיתים קרובות תאונות. אבל זה יכול להימנע על ידי להבין אחת ולתמיד, למשל, מה את האזור של תמרורים.

על שלטי דרכים

כל אשר חייב וחייב לדעת, וללא ספק,הוא מתואר SDA. שלטי הדרכים, אזורי הכיסוי של כל קבוצה נכללים בכללים. לא בידיעה אלה יסודות, הנהג מיד להיכנס לתאונה, פשוט עוזב את הכביש.

לכל תמרור יש שם משלו. והאחריות של כל נהג היא ללמוד אותם. אדם המסיע את הרכב צריך קודם כל לזכור את שם השלט. זה הבסיס. אז יהיה קל יותר לקבוע מה זה אומר, והיכן הוא פועל.

שטח של שלטי תנועה אסורים

ידע חשוב - תחום הפעולה שלהם. לכל קבוצה של סימנים יש משלה. זה המרחק שבו הנהג, ללא יוצא מן הכלל, חייב לציית אחד או מרכיב טכני אחר של הארגון של התנועה. ללא ידע זה, הוא לעולם לא ידע אם הוא יכול לכבות, להוריד או להגביר את המהירות, להסתובב וכאלה.

בואו נסתכל על כמה סימנים.

אזהרה

אלה אמצעים טכניים של ארגון התנועה הם הודיעו מראש על הסכנה הממשמשת ובאה.

שטח תמרוריםמתקרב קטע הכביש שבו הנהג יצטרכו לנקוט צעדים המתאימים למצב, אינו מוגדר. אחרי הכל, המאפיין העיקרי של אלמנטים אלה הכביש הוא אזהרה. הם מותקנים מחוץ לעיר במשך 150-300 מ 'מאזור הסכנה, ובתוכה - 50-100 מ' חלקם חוזרים על מנת למשוך את תשומת הלב של הנהגים.

שטח של תמרורים זמניים

חובתו של מנהל הרכב היא ההכרה בזמן של ציוד האזהרה של ארגון התנועה ואימוץ אמצעים מתאימים.

סימני עדיפות

אחת הקבוצות הקטנות. עם זאת, הם לא מאבדים את החשיבות של זה. בעזרת סימני עדיפות, התנועה של צמתים מוסדר, רצף הנסיעה נקבע על חלקים צרים של הכביש במקומות אחרים בהם אין רמזורים או מפעיל. כלומר, קבוצה זו מציינת מי צריך ללכת ראשון ומי לוותר.

תמרור עצור אזור אסור של פעולה

אזור עדיפות התנועהמשתרע על צומת לפני שהם מותקנים. ראוי לציין כי אם יש רמזור בצומת, ואמצעים אלה של בקרת תנועה, ואז עדיפות המסע הוא החליט הראשון. סימנים מאבדים את כוחם והם פשוט לא נלקחים בחשבון.

הם נמצאים או מיד לפניצומת, או 50-100 מ 'בעיר, ומחוצה לה - עבור 150-300 מ' החריג הוא סימן "כביש ראשי". הוא חוזר על עצמו. השלט הראשון מחוץ לעיר ממוקם עבור 100-150 מטר, והשני - ממש לפני פרשת דרכים.

כלל זה תקף רק כאשר הכביש הראשי משנה את הכיוון שלו, כלומר, הוא אינו ממשיך ישר. לאחר מכן מוצב שלט מתחתיה, המציין היכן הוא מסתובב.

היקף הסימנים המכוונים

קבוצה זו של אמצעים טכניים של הארגוןתנועה המציינת את כיוון החובה עבור חלקים מסוימים של הכביש המהיר, עמידה במגבלת המהירות, המציינת את חלקי הכביש, המיועדים למעבר של סוגים מסוימים של כלי רכב. הפרתם מאיימת על הנהג.

שטח תוקפו של תמרורים,הקשורים לקבוצה זו - בצומת, לפני שהם מותקנים ישירות. נדרשת תשומת לב נפרדת במעבר עם רצועה או אזור מפריד.

סימני זיהוי המציינים כיווןכלי רכב יש השפעה על כל צומת ועד הבא המיועד. כלומר, אם יש סימן "תנועה ישר", אז הנהגים לא יכול לפנות בכל מקום לפני ואחרי רצועת מפריד (או אזור). צומת מיועד הוא צומת הדרכים שעליהן מותקן אחד או יותר סימני עדיפות.

אזור של תמרורים

היקף יכול להיות מוגבל על ידי סימניםמידע נוסף. תוויות אלה ממוקמות בתחתית. יש להם את הטופס - המספרים המצוין בין שני חצים אנכיים (הצבע מצביע כלפי מעלה), על מלבן לבן. ממוקם מתחת לשלט, הם מתכוונים עד כמה הנהג נדרש להעביר בכיוון שצוין (במהירות מסוימת וכן הלאה).

לפיכך, אזור הכיסוי אינו מסתייםלאחר הצומת המצוין. כך, למשל, תחת הסימן "הגבלת מהירות מקסימלית" מותקן שלט המציין אורך של 500 מ ', ומכאן שטח הכיסוי הוא 500 מ', והספירה נלקחת מיד מהשלט בכיוון התנועה קדימה.

אם השלט ממוקם לפני צמתים, שביניהם המרחק הוא פחות מ 50 מטר, ההשפעה שלו משתרע על שניהם.

זוהי אחריותו של הנהג להתבונן בכיוונים, במהירויות ובדברים אחרים אותם מציינים השלטים. אי ציות יגרור קנס או שלילת הזכות לנהוג ברכב.

סימני שירות

הקבוצה של הסדרי הנסיעות האלה נועדה ליידע את הנהגים על המיקום של שירותים או שירותים בדרכים.

אזור סימני השירות דומה לסימני האזהרה.

אחריותו של הנהג היא היכולת לזהות זאתקבוצת אמצעי ארגון התנועה. והימין הוא היכולת להשתמש באובייקטים השירות ממוקם על פי השלטים.

כיסוי מידע והדגמה

קבוצה זו של אמצעים טכניים של הארגוןהתנועה בכביש מציגה או מבטלת את דרכי הנסיעה, דיווחים על מיקום ההתנחלויות וחפצים אחרים. ככזה, אין להם אזורי כיסוי. סימני הדרך של קבוצה זו ממוקמים לאורך הכביש הראשי, אך הם מתבטלים באותו קו, אך עם קו אדום אלכסוני.

הדו"ח האחרון על סיום. לדוגמה, מלבן כחול עם חץ לבן המכוון כלפי מעלה - מציין שאין רצועת נגד על כביש זה. אזור הפעולה הושלם לאחר השלט "סוף הדרך עם תנועה חד כיוונית". ויזואלית זה אותו מלבן עם חץ לבן, אבל כבר על זה הוא חצה החוצה על ידי קו אדום אלכסוני מימין לשמאל.

סימני דרך

עם זאת, חלקם עשויים להיות מותקנים עם סימןמידע נוסף. הוא מצביע על היקף ההתקנים המצביעים על המידע של ארגון הנסיעות. נתוני השילוב נקבעים ו"נקראים "בדומה לסימני האזהרה ולצלחת.

חובת הנהגים היא לדבוק במשטריםתנועות שהקבוצה מציגה או מבטל. וגם לקחת בחשבון את המידע, אשר מצוין על האמצעים הטכניים של ארגון הנסיעות.

השטח של שלטי תנועה אסורים

קבוצה זו של אמצעי ארגון התנועה מציגה או מבטלת הגבלות מסוימות במקומות מסוימים על הכביש הראשי.

הנהג חייב לשמור עליהם, כי הקנס הוא הדבר הקטן ביותר שהוא יכול לקבל על ההפרה. חיי אדם הם הרבה יותר יקר מאשר לשמור כמה דקות, לא לשכוח את זה.

אזור של תמרורים

שטח תקפותם של שלטי הדרכיםתנועה - לצומת הייעודי הקרוב ביותר, אם הם אינם מותקנים בשילוב עם הלוחות. האחרונים מאריכים או מקצרים אותו. אם תתקין סימן מידע נוסף מתחתיו, אזור הכיסוי מתאים לערך המצוין עליו. לכן חשוב מאוד לדעת איך "לקרוא" את זה או צלחת.

כדאי לשים לב לתמרור"עצור אסור", אזור הכיסוי של אשר משתרע באופן בלעדי לצד הכביש שבו הוא מותקן. אותו כלל חל על השלט "חניה אסורה".

סימנים זמניים

המטרה העיקרית של סוג זה של ארגון המכשירהתנועה - היא ביטול קבוע, בקשר לתיקון או פעילויות אחרות. סימנים זמניים דומים זה לזה באופן בסיסי לאלה הבסיסיים, אך על רקע צהוב. ב SDA יש כמה אמצעים לארגן את התנועה כי אף פעם לא להיות קבוע. למרות זאת, הם מתוארים גם על רקע צהוב.

שטח של תמרורים

תחום תוקפם של תמרורים זמניים תלוי בקבוצה אליה הם שייכים:

  • אזהרה - אין אזור כיסוי.
  • עדיפות - רק סימן אחד יכול להיותזמני "יתרון של התנועה הקרובה". אזור הכיסוי מסתיים מאחורי גשר, קטע צר של הכביש ומקומות אחרים שבהם המעבר דו כיוונית בו זמנית קשה.
  • איסור - מספר תוויםזמנית באופן זמני. השאר בוטלו על ידי אותו מכשיר לארגון התנועה, אך על רקע צהוב ועם ארבעה קווים אלכסוניים שחורים דקים מימין לשמאל.
  • מידע המציין - לקבוצה מספר סימנים זמניים שאין להם קבועים דומים. הם גם ממליצים על כיוון המעקף או מתארים את תוכניתו.
  • שירות - אינם זמניים.
  • </ ul </ p>
  • דירוג: