חפש

המשפט החוקתי של רוסיה

החוק החוקתי של רוסיה מתקבללשקול ב 3 היבטים: כמדע, ענף של דין ומשמעת אקדמית. כמדע, הוא בוחן את הנורמות החוקתיות הנובעות בקשר ליחסי הפעולה שלהם ולמוסדות. כענף של חוק - בעזרת נורמות חוקתיות מסדיר את היחסים בחברה. היא פועלת גם כמשמעת המבוססת על מדע.

נושא ושיטות

החוק החוקתי של רוסיה מסדיר את רוביחסים חשובים בכל תחומי החיים הציבוריים: במשק, בפוליטיקה, בתחומים חברתיים ורוחניים. עם זאת, הנורמות קובעות רק עקרונות יסוד, זכויות יסוד, חובות וחירויות. מקור זכות זו הוא החוקה, שבה יסודות החוקה של הפדרציה הרוסית מאוחדים - ארגון המדינה, ארגון כוח המדינה, היחסים בין המדינה לבין העם.

כאשר משתמשים בשיטות: הרשאה, הקמת זכויות, איסור, אחריות, הקצאת חובות וכו '.

תכונות של נורמות חוקתיות

 • להסדיר רק את הקשר החשוב ביותר;
 • המקור היחיד הוא החוקה;
 • כל פעולות החקיקה חייבות לעמוד בהן.

יחסים חוקתיים-משפטיים: נושאים, אובייקטים ותוכן

נושאים ניתן לייחס;

 • רוסיה;
 • עמה;
 • גופים של כוח המדינה;
 • אגודות ציבוריות;
 • ישויות משפטיות ועוד.

יחסי אובייקט מוסדרים בחוק הקונסטיטוציוני.

תוכן היחסים המשפטיים הוא הזכויות והחובות הנובעות מהפעלת הנורמות החוקתיות.

החוק החוקתי של רוסיה הוא העיקריהסניפים הקיימים, המורכבים מנורמות משפטיות, הסדרת היחסים הנובעים מהצורך באחדות החברה כולה וקביעת היסודות החוקתיים של הפדרציה הרוסית, המבנה הפדרלי שלה, מעמד האזרחים, ארגון גופי המדינה.

נורמות חוקתיות

הרגולציה מתבצעת באמצעות נורמותהם קבועים בחוקה של המדינה, יש את jursil הגבוהה ביותר פעולה ישירה. פעולות החקיקה של הפדרציה הרוסית (קודים, חוקים, גזרות, וכו ') לא צריך לסתור אותם.

זכויות וחופש חוקתי

בחוקה, פרק 2, המורכב 47 מאמרים, מוקדש להם. כולם מחולקים לקבוצות לתוך:

 • פוליטי;
 • אישי;
 • כלכלי;
 • תרבות;
 • חברתית.

זכויות פוליטיות כוללות את הזכות לבחור, להיבחר, ​​את הזכות לקיים הפגנות ועצרות, להשתתף בניהול העניינים ברמה הארצית, וכן הלאה.

אישית - הזכות לחיים, ליושרה אישית ולחופש, להגנה משפטית, לחופש הדיבור, למחשבה ולמצפון, לחסינות של חיים פרטיים.

חברתית, כלכלית, תרבותית - הזכות לקניין פרטי, לעבודה, מנוחה, חופש יצירה, חינוך, חופש יזמות ועוד.

החוקה מבטיחה שוויון בין האזרחים ללא קשר למין, גזע, דת או אמונה וכו '.

גם הקבוצה האקולוגית מתחילה להיווצר.

כל אזרח של הפדרציה הרוסית יש קבוצה של זכויות: הקשורים להכרה אוניברסלית, המעוגנים במכשירים בינלאומיים; הטבועה רק באזרחי המדינה הזאת. זכויות האזרח קובעות את תוכנו ומשמעותו של החקיקה, את פעולות הרשות המבצעת והרשויות המחוקקות.

זכויות אישיות מהווים את הבסיס המשפטי שלהםסטאטוס ועל פי רוב אינם כפופים להגבלה. הם לא צריכים להיות מופרים על ידי אנשים אחרים, ובמקרה זה קורה, החקיקה מספקת אחריות.

החוק החוקתי של רוסיה הוא הענף הראשי,בעזרת הנורמות של החוקה, המבנה של המדינה וארגון של גופים ממשלתיים מוסדר, הם קובעים יחסים בין המדינה לבין הפרט, נפוצים ו המפורטים בענפים אחרים של החוק.

 • דירוג: