חפש

איך לחזור 13 אחוז ללימודים: אנחנו מתמודדים עם ניואנסים של ניכויי מס

מתלונן על העלות הגבוהה של החינוך, רבים אפילולא חושד כי חלק מהסכום שהוצא על אימונים ניתן החזר. עם זאת, עבור זה יש צורך לאסוף את המסמכים, כדי לספק מידע על הכנסה ולנסות להבין איך להחזיר 13 אחוז משכר הלימוד. ובהתחשב בעובדה 2/3 מכלל התלמידים לומדים על בסיס שכר, נושא זה צריך להיות עניין עבור רבים.

הבסיס התיאורטי

כיצד להחזיר 13 אחוז ללימודים

החקיקה מספקת לכולםלמשלם המסים יש זכות לניכויים חברתיים. הקוד הרלוונטי של הפדרציה מפרט את המקרים שבהם זה אפשרי. אז, מסים ניכוי חברתי ניתן לתת את הסכום ששולם עבור החינוך בכל שנה קלנדרית. במקביל, ניתן לקבל פיצוי חלקי בהיקף של 13% ללימודים הן עבור השכר שלהם והן לחינוך של ילדים ילידים ומאומצים, אחים או אחיות.

הורים יכולים לסמוך על ניכויי מסעד שילדיהם פונים לגיל 24. בעשותם כן, הם חייבים להיות מאומנים במחלקה במשרה מלאה. אפוטרופסים עשויים לקבל פיצוי על תשלום החינוך של מחלקותיהם עד גיל 18. אבל את סכום הפיצוי עבור שני ההורים לא יעלה על 50 אלף רובל לכל ילד. כמו כן, החזרת הריבית ללימודים מתרחשת במקרה של תשלום עבור החינוך במחלקה היום של אח או אחות מתחת לגיל 24 שנים.

תנאי תשלום ותשלום פיצויים

חזרה של 13 אחוזים מן המחקר

על מנת לקבל 13 אחוזים ללימודים,בית הספר שלך צריך רישיון או מסמך אחר המאשר את מעמדה. נכון, אם התשלום נעשה על חשבון ההון של ההורה, לא מסופקים תשלומים פיצויים. תנאי נוסף הוא הגשה חוזרת של החזר מס בסוף תקופת הדיווח.

שים לב כי הבסיסאת החינוך של ילדים לא יכול להיות יותר מ 50 000. ואם אתה בילה כסף על החינוך שלך, אז המדינה תחזיר לך 13% מהסכום שאינו עולה על 120 000 רובל בתוך שנה קלנדרית אחת. יחד עם זאת, ניתן לערוך ניכויי מס בשלוש השנים הקודמות, על ידי הגשת דוחות הכנסה רלוונטיים ומסמכים קשורים.

איך התשלום מתבצע

לפני חולם על איפה אתה תבלההכסף המוחזר על ידי המדינה, לשאול איך להחזיר 13 אחוזים ללימודים. ראשית, יש לעמוד בכל התנאים הנוגעים למוסד החינוכי ולגילו של המתאמן (כאשר משלמים על חינוך ילדים, אחים ואחיות). יתר על כן, כל ההכנסות של משלם המסים יש להכריז והגישו לגוף המתאים בתוך הזמן שהוקצה לכך.

אם כל התנאים להבטיח החזרה 13אחוז מן המחקר, הם נצפו, אז אתה יכול לבקש פיצוי לתשלום הכשרה. ההחלטה על כל מקרה ומקרה החישוב של הסכומים שיוחזרו היא תוך שלושה חודשים. אם במהלך התקופה שצוין מהרגע שהגשת את בקשתך לפיצוי לא קיבלת כסף מהמיסוי או מסירוב מנומק, אזי יש לך זכות להתלונן בפני רשות גבוהה יותר.

מסמכים דרושים

13% ללימודים

לפני הולך לשירות המס, זה רצוילהבין היטב איך להחזיר 13 אחוזים ללימודים. אם אתה מתגעגע למסמך, הסכום שיגיע אליך לא יפצה. לכן, רשימת ניירות הערך הנדרשים כוללת את הדברים הבאים:

  • הצהרה שהושלמה;
  • הצהרה על שירות המס לפיצויים;
  • מידע על השכר שהונפקו תחת טופס מיוחד של 2-NDFL;
  • חוזה עם מוסד חינוכי שבו נקבעו שירותים בתשלום;
  • קבלות, צווי תשלום או מסמכים אחרים שיכולים לאשר את תשלום החינוך.

אם אתה קובץ ניכוי מס עבורחינוך ילדים, נדרשת תעודה המאשרת את צורת החינוך היומיומית, את תעודת הלידה של הילד (או את המסמך על מינוי האפוטרופסות). כאשר משלמים עבור שכר לימוד של אחים או אחיות, אתה צריך לאשר את הקשר שלך.

ניואנסים חשובים

קבל 13% ללימודים

אם אתה רוצה להבין איך לחזור 13אחוזים עבור המחקר, לפני הולך המס, אז אתה יכול פשוט להוריד את התוכנית באתר הרשמי של שירות המס הפדרלי כדי למלא את ההצהרה, באופן עצמאי לגלות אם אתה זכאי לפיצוי. אם כן, אז אתה יכול להתחיל לאסוף מסמכים.

לידיעתך, המשלם ציין בתשלוםהוראה או קבלה, צריך להיות מי יגיש ניכוי מס. אחרת, ייתכן שהמס לא יחזיר אותו. כמו כן, אתה צריך לדעת כי הגשת קבלות עבור שכר הלימוד לפני סוף תקופת המס הוא חסר טעם. אתה רק צריך לספק מסמכים במקום ההרשמה שלך. אגב, הסכומים ששולמו עבור שכר הלימוד לא רק במוסד החינוכי גבוה כפופים לחזור. פיצוי על גן בתשלום, בית הספר והכשרה טכנית משנית.

בנוסף, להיות מוכן מה שאתה יכולאל תחזיר את הסכום המלא שאתה סומך עליו. סכום הטבות המס החזר תלוי לא רק כמה אתה השקיע. לא פחות חשוב הוא הסכום ששולם מהכנסותיך לתקציב כמסים.

  • דירוג: